श्रेणि:

sarcasm

उच्चारण sarcasm की सदस्यता लें

 • ridicule उच्चारण ridicule [en]
 • irony उच्चारण irony [en]
 • satire उच्चारण satire [en]
 • paradox उच्चारण paradox [en]
 • facepalm उच्चारण facepalm [en]
 • Comida chatarra उच्चारण Comida chatarra [es]
 • sarcasm उच्चारण sarcasm [en]
 • parody उच्चारण parody [en]
 • bellaco उच्चारण bellaco [es]
 • sarcastic उच्चारण sarcastic [en]
 • contempt उच्चारण contempt [en]
 • derision उच्चारण derision [en]
 • mockingly उच्चारण mockingly [en]
 • cateto उच्चारण cateto [es]
 • Golfo उच्चारण Golfo [es]
 • mock उच्चारण mock [en]
 • dear old उच्चारण dear old [en]
 • Rakky उच्चारण Rakky [en]
 • lampoon उच्चारण lampoon [en]
 • fregata उच्चारण fregata [hr]
 • pasquinade उच्चारण pasquinade [en]
 • cynicism उच्चारण cynicism [en]
 • sneering उच्चारण sneering [en]
 • snark उच्चारण snark [en]
 • snarkbait उच्चारण snarkbait [en]
 • mockery उच्चारण mockery [en]
 • sardonically उच्चारण sardonically [en]
 • scorn उच्चारण scorn [en]
 • incongruity उच्चारण incongruity [en]
 • underwhelm उच्चारण underwhelm [en]
 • send-up उच्चारण send-up [en]
 • espichar उच्चारण espichar [es]
 • طنزیہ فقرہ उच्चारण طنزیہ فقرہ [ur]
 • raillery उच्चारण raillery [en]
 • segurata उच्चारण segurata [es]
 • cagueta उच्चारण cagueta [es]
 • matasanos उच्चारण matasanos [es]
 • lolspeak उच्चारण lolspeak [en]
 • bareta उच्चारण bareta [pt]
 • uszczypliwa उच्चारण uszczypliwa [pl]
 • mordancy उच्चारण mordancy [en]
 • comida basura उच्चारण comida basura [es]
 • sarky उच्चारण sarky [en]
 • poetastro उच्चारण poetastro [it]
 • chapetones उच्चारण chapetones [es]
 • taco de cáncer उच्चारण taco de cáncer [es]
 • gachupines उच्चारण gachupines [es]
 • colgar los tenis उच्चारण colgar los tenis [es]
 • sudaca उच्चारण sudaca [es]
 • 六百万 उच्चारण 六百万 [zh]
 • cacharro (coche de lujo) उच्चारण cacharro (coche de lujo) [es]
 • entregar el equipo उच्चारण entregar el equipo [es]
 • árboles muertos उच्चारण árboles muertos [es]
 • leguleyo उच्चारण leguleyo [es]
 • caja tonta उच्चारण caja tonta [es]
 • negrata उच्चारण negrata [es]
 • vestir el paletó de madera उच्चारण vestir el paletó de madera [es]
 • estar criando malvas उच्चारण estar criando malvas [es]
 • charnegos उच्चारण charnegos [es]
 • maridillo उच्चारण maridillo [es]
 • maketos उच्चारण maketos [es]
 • camata उच्चारण camata [es]
 • culipardos उच्चारण culipardos [es]
 • chupasangre उच्चारण chupasangre [es]
 • jubileta उच्चारण jubileta [es]
 • churriegos उच्चारण churriegos [es]
 • उच्चारण रेकार्ड करे sarkasme sarkasme [da] उच्चारण अपूर्ण