• schronić się उच्चारण schronić się [pl]
  • spadający उच्चारण spadający [pl]
  • angle उच्चारण angle [en]