• دروازه उच्चारण دروازه [fa]
 • porta उच्चारण porta [it]
 • tawurt उच्चारण tawurt [kab]
 • puerta उच्चारण puerta [es]
 • odźwierny उच्चारण odźwierny [pl]
 • بَاب उच्चारण بَاب [ar]
 • Dür उच्चारण Dür [gsw]
 • portal उच्चारण portal [es]
 • pintô उच्चारण pintô [tl]
 • deure उच्चारण deure [oc]
 • postern उच्चारण postern [en]
 • däör उच्चारण däör [li]
 • درب उच्चारण درب [fa]
 • wziernik उच्चारण wziernik [pl]
 • उच्चारण रेकार्ड करे olujji olujji [lg] उच्चारण अपूर्ण
 • דלת उच्चारण דלת [he]
 • उच्चारण रेकार्ड करे dibitu dibitu [kmb] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे sivalo sivalo [ss] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे duor duor [jam] उच्चारण अपूर्ण
 • dier उच्चारण dier [af]
 • درگا उच्चारण درگا [ku]
 • 戸 उच्चारण [ja]
 • դուռ उच्चारण դուռ [hy]
 • उच्चारण रेकार्ड करे isicabha isicabha [zu] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे ucango ucango [xh] उच्चारण अपूर्ण
 • bunt उच्चारण bunt [de]
 • eshik उच्चारण eshik [uz]
 • gapy उच्चारण gapy [tk]
 • дар उच्चारण дар [ru]
 • dua उच्चारण dua [ms]