• उच्चारण रेकार्ड करे کنچن ہرا کنچن ہرا [ur] उच्चारण अपूर्ण
  • उच्चारण रेकार्ड करे رنگ بکھیرتا رنگ بکھیرتا [ur] उच्चारण अपूर्ण
  • blond उच्चारण blond [fr]
  • Nitrosomyoglobin उच्चारण Nitrosomyoglobin [de]
  • κρόκος उच्चारण κρόκος [el]
  • blågul उच्चारण blågul [sv]
  • balayage उच्चारण balayage [fr]