उपयोगकर्ता:

AqQoyriq

सदस्यता लें AqQoyriq उच्चारण

तिथि शब्द वोट
21/11/2022
чакырып килү उच्चारण
чакырып килү [tt] 0 वोट
21/11/2022
дөнья сөенсен उच्चारण
дөнья сөенсен [tt] 0 वोट
21/11/2022
бәхет килгәнгә उच्चारण
бәхет килгәнгә [tt] 0 वोट
21/11/2022
селтәнеп атарга उच्चारण
селтәнеп атарга [tt] 0 वोट
21/11/2022
көчләп тагылу उच्चारण
көчләп тагылу [tt] 0 वोट
21/11/2022
Яшь чакларның гомере аз бигрәкләр дә тиз үтә. [Марс Хафизов] उच्चारण
Яшь чакларның гомере аз бигрәкләр дә тиз үтә. [Марс Хафизов] [tt] 0 वोट
21/11/2022
ber xälgä उच्चारण
ber xälgä [tt] 0 वोट
21/11/2022
Катардагы उच्चारण
Катардагы [tt] 0 वोट
21/11/2022
ämirleklärendä उच्चारण
ämirleklärendä [tt] 0 वोट
21/11/2022
astı yüeş उच्चारण
astı yüeş [tt] 0 वोट
21/11/2022
öste qaplanğan उच्चारण
öste qaplanğan [tt] 0 वोट
21/11/2022
җавапсызларының उच्चारण
җавапсызларының [tt] 0 वोट
21/11/2022
tanığanlıq उच्चारण
tanığanlıq [tt] 0 वोट
21/11/2022
күңел ачарга ярату उच्चारण
күңел ачарга ярату [tt] 0 वोट
21/11/2022
сыер көтүе шикелле उच्चारण
сыер көтүе шикелле [tt] 0 वोट
21/11/2022
зар-өмете उच्चारण
зар-өмете [tt] 0 वोट
21/11/2022
кәсепчедәй उच्चारण
кәсепчедәй [tt] 0 वोट
21/11/2022
дөнья сөенүе उच्चारण
дөнья сөенүе [tt] 0 वोट
21/11/2022
кочып елашырга उच्चारण
кочып елашырга [tt] 0 वोट
21/11/2022
чынлыкка кайту उच्चारण
чынлыкка кайту [tt] 0 वोट
21/11/2022
үзебездән яхшырак उच्चारण
үзебездән яхшырак [tt] 0 वोट
21/11/2022
күрше хакын хаклап яшәү उच्चारण
күрше хакын хаклап яшәү [tt] 0 वोट
21/11/2022
шатлык-хәсрәтне бүлешү उच्चारण
шатлык-хәсрәтне бүлешү [tt] 0 वोट
21/11/2022
чорның соры тузаннары उच्चारण
чорның соры тузаннары [tt] 0 वोट
21/11/2022
бер йодрыкка төйнәлгән उच्चारण
бер йодрыкка төйнәлгән [tt] 0 वोट
21/11/2022
үз-үзеңнән шәбрәк булу उच्चारण
үз-үзеңнән шәбрәк булу [tt] 0 वोट
21/11/2022
йолдызлар дип очынырга उच्चारण
йолдызлар дип очынырга [tt] 0 वोट
21/11/2022
күрше булу гыйльме उच्चारण
күрше булу гыйльме [tt] 0 वोट
21/11/2022
ныклап киңәшергә उच्चारण
ныклап киңәшергә [tt] 0 वोट
19/11/2022
köylänmägän उच्चारण
köylänmägän [tt] 1 वोट