श्रेणि:

tryb rozkazujący

उच्चारण tryb rozkazujący की सदस्यता लें

 • chlap उच्चारण chlap [cs]
 • kop उच्चारण kop [da]
 • zmiłuj się उच्चारण zmiłuj się [pl]
 • patrz उच्चारण patrz [pl]
 • przystań उच्चारण przystań [pl]
 • uprośćmy उच्चारण uprośćmy [pl]
 • śledź उच्चारण śledź [pl]
 • powiedz उच्चारण powiedz [pl]
 • Czytaj उच्चारण Czytaj [pl]
 • podstaw उच्चारण podstaw [pl]
 • oczekuj उच्चारण oczekuj [pl]
 • myśl उच्चारण myśl [pl]
 • orz उच्चारण orz [ro]
 • weź się उच्चारण weź się [pl]
 • idźmy उच्चारण idźmy [pl]
 • odłam उच्चारण odłam [pl]
 • Zjedz coś, kochanie. उच्चारण Zjedz coś, kochanie. [pl]
 • ciesz się उच्चारण ciesz się [pl]
 • przerywaj उच्चारण przerywaj [pl]
 • wyślij उच्चारण wyślij [pl]
 • rozkaż उच्चारण rozkaż [pl]
 • Susz उच्चारण Susz [pl]
 • Bądź! उच्चारण Bądź! [pl]
 • jeźdźcie - jedzcie उच्चारण jeźdźcie - jedzcie [pl]
 • powiedz mi उच्चारण powiedz mi [pl]
 • przedyskutujmy उच्चारण przedyskutujmy [pl]
 • Częstujcie się! उच्चारण Częstujcie się! [pl]
 • Zwiążcie ich! उच्चारण Zwiążcie ich! [pl]
 • pohasajcie उच्चारण pohasajcie [pl]
 • posłodź उच्चारण posłodź [pl]
 • miej उच्चारण miej [pl]
 • Ucz się उच्चारण Ucz się [pl]
 • pokaż उच्चारण pokaż [pl]
 • połóż उच्चारण połóż [pl]
 • waż उच्चारण waż [pl]
 • zatrzymaj się उच्चारण zatrzymaj się [pl]
 • przejdźmy उच्चारण przejdźmy [pl]
 • wskrześ उच्चारण wskrześ [pl]
 • mieszaj उच्चारण mieszaj [pl]
 • Wstrzymaj उच्चारण Wstrzymaj [pl]
 • przejdźmy się उच्चारण przejdźmy się [pl]
 • Zamilcz उच्चारण Zamilcz [pl]
 • chciej उच्चारण chciej [pl]
 • Powiedzcie उच्चारण Powiedzcie [pl]
 • przesadzaj उच्चारण przesadzaj [pl]
 • wódz - wódź उच्चारण wódz - wódź [pl]
 • ścigaj उच्चारण ścigaj [pl]
 • rządź उच्चारण rządź [pl]
 • walcz उच्चारण walcz [pl]
 • martw się उच्चारण martw się [pl]
 • rozwesel उच्चारण rozwesel [pl]
 • wstawaj उच्चारण wstawaj [pl]
 • nalewaj उच्चारण nalewaj [pl]
 • Obudź się उच्चारण Obudź się [pl]
 • Uspokój się उच्चारण Uspokój się [pl]
 • zagryzaj उच्चारण zagryzaj [pl]
 • spłaszcz - płaszcz उच्चारण spłaszcz - płaszcz [pl]
 • bierz उच्चारण bierz [pl]
 • usiądźcie उच्चारण usiądźcie [pl]
 • zobaczcie उच्चारण zobaczcie [pl]
 • rozstańmy się उच्चारण rozstańmy się [pl]
 • Jazda do chałupy! उच्चारण Jazda do chałupy! [pl]
 • strzeż उच्चारण strzeż [pl]
 • uśmiechnij się उच्चारण uśmiechnij się [pl]
 • Odłóż उच्चारण Odłóż [pl]
 • umówmy się उच्चारण umówmy się [pl]
 • przybądź उच्चारण przybądź [pl]
 • zwilż उच्चारण zwilż [pl]
 • No mów, mów! उच्चारण No mów, mów! [pl]
 • posłódź उच्चारण posłódź [pl]
 • śledźcie उच्चारण śledźcie [pl]
 • kopcie उच्चारण kopcie [pl]
 • przejdź उच्चारण przejdź [pl]
 • Ożeń się उच्चारण Ożeń się [pl]
 • Monitoruj उच्चारण Monitoruj [pl]
 • Uczmy się उच्चारण Uczmy się [pl]
 • weźcie उच्चारण weźcie [pl]
 • wspieraj उच्चारण wspieraj [pl]
 • Ceńmy उच्चारण Ceńmy [pl]
 • pobierz उच्चारण pobierz [pl]
 • porozglądaj się उच्चारण porozglądaj się [pl]
 • posyp उच्चारण posyp [pl]
 • powiadomcie उच्चारण powiadomcie [pl]
 • siąść - siądź उच्चारण siąść - siądź [pl]
 • baw się उच्चारण baw się [pl]
 • gadaj उच्चारण gadaj [pl]
 • liczcie उच्चारण liczcie [pl]
 • martw उच्चारण martw [pl]
 • umów उच्चारण umów [pl]
 • weźże उच्चारण weźże [pl]
 • znajdźże उच्चारण znajdźże [pl]
 • wywal उच्चारण wywal [pl]
 • leć - lec उच्चारण leć - lec [pl]
 • wierz उच्चारण wierz [lb]
 • pieść - pięść उच्चारण pieść - pięść [pl]
 • rozmawiaj उच्चारण rozmawiaj [pl]
 • traktujmy उच्चारण traktujmy [pl]
 • streść उच्चारण streść [pl]
 • uczcie उच्चारण uczcie [pl]
 • dowiedz się उच्चारण dowiedz się [pl]