श्रेणि:

toponimy-tuvan

उच्चारण toponimy-tuvan की सदस्यता लें

 • бай उच्चारण бай [tt]
 • агыш उच्चारण агыш [tt]
 • Шурум-Хөл उच्चारण Шурум-Хөл [tyv]
 • Пөштүг-Хем उच्चारण Пөштүг-Хем [tyv]
 • Кадый उच्चारण Кадый [tt]
 • Салык उच्चारण Салык [tyv]
 • Улуг-Аяңгаты उच्चारण Улуг-Аяңгаты [tyv]
 • Ак-Довурак उच्चारण Ак-Довурак [ru]
 • калчан उच्चारण калчан [tt]
 • талым उच्चारण талым [tt]
 • Кара-Харагай उच्चारण Кара-Харагай [tyv]
 • Хадың उच्चारण Хадың [tyv]
 • Көжээ उच्चारण Көжээ [tyv]
 • Ортаа-Шивилиг उच्चारण Ортаа-Шивилиг [tyv]
 • Дөң-Терезин उच्चारण Дөң-Терезин [tyv]
 • Бай-Тайга उच्चारण Бай-Тайга [tyv]
 • Көк-Сайыр उच्चारण Көк-Сайыр [tyv]
 • Тере-Хөл उच्चारण Тере-Хөл [tyv]
 • Ээрбек उच्चारण Ээрбек [tyv]
 • Чавала उच्चारण Чавала [tyv]
 • Балыктыг-Хем उच्चारण Балыктыг-Хем [tyv]
 • Хаактыг-Хем उच्चारण Хаактыг-Хем [tyv]
 • Сарыг-Хөл उच्चारण Сарыг-Хөл [tyv]
 • Чүрек-Тайга उच्चारण Чүрек-Тайга [tyv]
 • Өстүре उच्चारण Өстүре [tyv]
 • эжим उच्चारण эжим [tyv]
 • Качык उच्चारण Качык [tt]
 • Чазылыг-Хем उच्चारण Чазылыг-Хем [tyv]
 • Доңгул-Тайга उच्चारण Доңгул-Тайга [tyv]
 • Майналыг उच्चारण Майналыг [tyv]
 • Ортаа-Хем उच्चारण Ортаа-Хем [tyv]
 • Хөлчүк उच्चारण Хөлчүк [tyv]
 • Биче-Баян-Кол उच्चारण Биче-Баян-Кол [tyv]
 • Чойган-Хөл उच्चारण Чойган-Хөл [tyv]
 • Ак-Кара-Суг उच्चारण Ак-Кара-Суг [tyv]
 • Оргу-Тайга उच्चारण Оргу-Тайга [tyv]
 • Үжеп-Аксы उच्चारण Үжеп-Аксы [tyv]
 • Өртең-Тайга उच्चारण Өртең-Тайга [tyv]
 • Чыргакы उच्चारण Чыргакы [tyv]
 • Чиңге-Сай उच्चारण Чиңге-Сай [tyv]
 • Шара-Нуур उच्चारण Шара-Нуур [tyv]
 • उच्चारण रेकार्ड करे Межегей Межегей [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Тээли Тээли [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Эмген-Хөл Эмген-Хөл [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Теректиг-Хем Теректиг-Хем [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Теректиг Теректиг [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Шаңган Шаңган [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Шекпээр Шекпээр [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Улуг-Бугаш Улуг-Бугаш [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Улуг-Хая Улуг-Хая [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Уургайлыг Уургайлыг [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Үш-Белдир Үш-Белдир [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Үшпе-Хөл Үшпе-Хөл [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Хам-Дыт Хам-Дыт [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Хөндергей Хөндергей [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Чааты Чааты [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Чаш-Тал Чаш-Тал [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Чедер Чедер [uk | tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Чиңге-Каът Чиңге-Каът [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे чөөн чөөн [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Шаңчы Шаңчы [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Шагонар Шагонар [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Аныяк-Аяңгаты Аныяк-Аяңгаты [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Булуң-Бажы Булуң-Бажы [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Берт-Ой Берт-Ой [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Белин-Нуур Белин-Нуур [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Белдир-Арыг Белдир-Арыг [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Бедий Бедий [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Баян-Кол Баян-Кол [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Баскыш-Хөл Баскыш-Хөл [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Аът-Чолдуг-Тайга Аът-Чолдуг-Тайга [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Артыш-Тайга Артыш-Тайга [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Бүрен-Хем-Аксы Бүрен-Хем-Аксы [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Амдыйгын-Хөл Амдыйгын-Хөл [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Ак-Тал Ак-Тал [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Ак-Кежиг Ак-Кежиг [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Ак-Даш Ак-Даш [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Ак-Аксы Ак-Аксы [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Айматы Айматы [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Азөөт Азөөт [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Адар-Төш Адар-Төш [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Көшке-Тайга Көшке-Тайга [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Сукпак Сукпак [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Самагалдай Самагалдай [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Саадак-Терек Саадак-Терек [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Маймазын Маймазын [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Кызыл-Тей Кызыл-Тей [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Кызыл-Тайга Кызыл-Тайга [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे куран куран [kv | tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Кудургалыг Кудургалыг [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Тевек Тевек [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Каък Каък [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Каравей Каравей [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Кара-Тайга Кара-Тайга [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Кара-Булуң Кара-Булуң [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Кара-Белдир Кара-Белдир [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Кара-Адыр Кара-Адыр [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Дүрген Дүрген [tyv] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे Далга-Хонуг Далга-Хонуг [tyv] उच्चारण अपूर्ण