श्रेणि:

przymiotnik

उच्चारण przymiotnik की सदस्यता लें

 • wojskowy उच्चारण wojskowy [pl]
 • ciężarna उच्चारण ciężarna [pl]
 • Machowski उच्चारण Machowski [pl]
 • Leszczyński उच्चारण Leszczyński [pl]
 • wędzone उच्चारण wędzone [pl]
 • przypadkowa उच्चारण przypadkowa [pl]
 • młody उच्चारण młody [pl]
 • ulubiony उच्चारण ulubiony [pl]
 • paraboliczny उच्चारण paraboliczny [pl]
 • oporny उच्चारण oporny [pl]
 • przeważający उच्चारण przeważający [pl]
 • bezwizowy उच्चारण bezwizowy [pl]
 • Czerniakowska उच्चारण Czerniakowska [pl]
 • lekcyjna उच्चारण lekcyjna [pl]
 • habilitacyjny उच्चारण habilitacyjny [pl]
 • kłująca उच्चारण kłująca [pl]
 • napięty उच्चारण napięty [pl]
 • ochotna उच्चारण ochotna [pl]
 • dziwny उच्चारण dziwny [pl]
 • narciarskie उच्चारण narciarskie [pl]
 • przedziurkowany उच्चारण przedziurkowany [pl]
 • poszczególna उच्चारण poszczególna [pl]
 • niezręczne उच्चारण niezręczne [pl]
 • pofalowany उच्चारण pofalowany [pl]
 • długolufowa उच्चारण długolufowa [pl]
 • ciężki उच्चारण ciężki [pl]
 • pastelowy उच्चारण pastelowy [pl]
 • przekrojony उच्चारण przekrojony [pl]
 • zaciekły उच्चारण zaciekły [pl]
 • śpiewany उच्चारण śpiewany [pl]
 • ruda उच्चारण ruda [es]
 • dziobaty उच्चारण dziobaty [pl]
 • zadźgany उच्चारण zadźgany [pl]
 • zżółkły उच्चारण zżółkły [pl]
 • konwencjonalny उच्चारण konwencjonalny [pl]
 • pisemne उच्चारण pisemne [pl]
 • wytłumaczony उच्चारण wytłumaczony [pl]
 • wredna उच्चारण wredna [pl]
 • jednoznaczny उच्चारण jednoznaczny [pl]
 • skrzypiący उच्चारण skrzypiący [pl]
 • groteskowy उच्चारण groteskowy [pl]
 • otłuczony उच्चारण otłuczony [pl]
 • bojaźliwy उच्चारण bojaźliwy [pl]
 • greckokatolicki उच्चारण greckokatolicki [pl]
 • pęknięty उच्चारण pęknięty [pl]
 • wolny उच्चारण wolny [pl]
 • najebany उच्चारण najebany [pl]
 • prawoskrętny उच्चारण prawoskrętny [pl]
 • wyorany उच्चारण wyorany [pl]
 • rzepakowy उच्चारण rzepakowy [pl]
 • barowy उच्चारण barowy [pl]
 • winylowa उच्चारण winylowa [pl]
 • bazyliszkowy उच्चारण bazyliszkowy [pl]
 • chęciński उच्चारण chęciński [pl]
 • poświęcany उच्चारण poświęcany [pl]
 • męski उच्चारण męski [pl]
 • niezaładowany उच्चारण niezaładowany [pl]
 • mariwodażowy उच्चारण mariwodażowy [pl]
 • eucharystyczna उच्चारण eucharystyczna [pl]
 • Świerczewski उच्चारण Świerczewski [pl]
 • bzdurny उच्चारण bzdurny [pl]
 • piegowata उच्चारण piegowata [pl]
 • metalizowany उच्चारण metalizowany [pl]
 • kategoryczne उच्चारण kategoryczne [pl]
 • poczytny उच्चारण poczytny [pl]
 • trzcinowy उच्चारण trzcinowy [pl]
 • okolicznościowy उच्चारण okolicznościowy [pl]
 • celna उच्चारण celna [pl]
 • wąziutkie उच्चारण wąziutkie [pl]
 • Kieślowski उच्चारण Kieślowski [pl]
 • administracyjna उच्चारण administracyjna [pl]
 • wędrowny उच्चारण wędrowny [pl]
 • wszelki उच्चारण wszelki [pl]
 • odczasownikowy उच्चारण odczasownikowy [pl]
 • mogilny उच्चारण mogilny [pl]
 • niedospany उच्चारण niedospany [pl]
 • odrutowana उच्चारण odrutowana [pl]
 • Koniecpolski उच्चारण Koniecpolski [pl]
 • ludzki उच्चारण ludzki [pl]
 • zgermanizowany उच्चारण zgermanizowany [pl]
 • zagrzebany उच्चारण zagrzebany [pl]
 • nieumyślne उच्चारण nieumyślne [pl]
 • filmowy उच्चारण filmowy [pl]
 • skrywana उच्चारण skrywana [pl]
 • lekki उच्चारण lekki [pl]
 • kwantowa उच्चारण kwantowa [pl]
 • usunięty उच्चारण usunięty [pl]
 • wyrafinowany उच्चारण wyrafinowany [pl]
 • tęczowy उच्चारण tęczowy [pl]
 • Kulczycki उच्चारण Kulczycki [pl]
 • węgierski उच्चारण węgierski [pl]
 • paranoidalny उच्चारण paranoidalny [pl]
 • prawicowy उच्चारण prawicowy [pl]
 • duża उच्चारण duża [pl]
 • rosyjskie उच्चारण rosyjskie [pl]
 • szaroniebieski उच्चारण szaroniebieski [pl]
 • całą उच्चारण całą [pl]
 • jasna उच्चारण jasna [sr]
 • ruska उच्चारण ruska [fi]
 • górna उच्चारण górna [vec]