श्रेणि:

ornithologia

उच्चारण ornithologia की सदस्यता लें

 • pica उच्चारण pica [en]
 • Ardea उच्चारण Ardea [it]
 • falco उच्चारण falco [en]
 • corvus उच्चारण corvus [en]
 • Ardeidae उच्चारण Ardeidae [en]
 • carduelis उच्चारण carduelis [la]
 • vultur उच्चारण vultur [ro]
 • ardea cinerea उच्चारण ardea cinerea [la]
 • alucus उच्चारण alucus [la]
 • Petrochelidon pyrrhonota उच्चारण Petrochelidon pyrrhonota [la]
 • cuculus उच्चारण cuculus [la]
 • picus उच्चारण picus [la]
 • Synallaxis उच्चारण Synallaxis [la]
 • parotia उच्चारण parotia [la]
 • leucophaeus उच्चारण leucophaeus [la]
 • haliaeetus उच्चारण haliaeetus [la]
 • Ammoperdix उच्चारण Ammoperdix [la]
 • Phodilus उच्चारण Phodilus [la]
 • Strigidae उच्चारण Strigidae [la]
 • Upucerthia उच्चारण Upucerthia [la]
 • otus उच्चारण otus [fi]
 • ciconia nigra उच्चारण ciconia nigra [la]
 • Minla strigula उच्चारण Minla strigula [la]
 • strix उच्चारण strix [fr]
 • noctua उच्चारण noctua [la]
 • Homorus उच्चारण Homorus [la]
 • Falconidae उच्चारण Falconidae [la]
 • hirundo उच्चारण hirundo [la]
 • Batrachostomus septimus उच्चारण Batrachostomus septimus [la]
 • vulturius उच्चारण vulturius [la]
 • tyrannidae उच्चारण tyrannidae [la]
 • Striges उच्चारण Striges [la]
 • carduelis flammea उच्चारण carduelis flammea [la]
 • Gutturalis उच्चारण Gutturalis [de]
 • psittacus उच्चारण psittacus [la]
 • Pitohui dichrous उच्चारण Pitohui dichrous [la]
 • Tytonidae उच्चारण Tytonidae [la]
 • percnopterus उच्चारण percnopterus [la]
 • Striginae उच्चारण Striginae [la]
 • gallopavo उच्चारण gallopavo [la]
 • aphelocoma उच्चारण aphelocoma [la]
 • scolopax उच्चारण scolopax [la]
 • calidris उच्चारण calidris [la]
 • Sylviidae उच्चारण Sylviidae [la]
 • dədulə उच्चारण dədulə [tly]
 • urile उच्चारण urile [la]
 • dumetoria उच्चारण dumetoria [la]