श्रेणि:

odmiana rzeczowników

उच्चारण odmiana rzeczowników की सदस्यता लें

 • z pamięci उच्चारण z pamięci [pl]
 • szczoteczkę उच्चारण szczoteczkę [pl]
 • laicy उच्चारण laicy [pl]
 • zdumienie उच्चारण zdumienie [pl]
 • posadzka उच्चारण posadzka [pl]
 • szlachcianka उच्चारण szlachcianka [pl]
 • muzycy उच्चारण muzycy [pl]
 • poziom उच्चारण poziom [pl]
 • widok उच्चारण widok [pl]
 • przekazanie उच्चारण przekazanie [pl]
 • pewność उच्चारण pewność [pl]
 • patrioci उच्चारण patrioci [pl]
 • szyby उच्चारण szyby [pl]
 • prymas उच्चारण prymas [pl]
 • piłkarze उच्चारण piłkarze [pl]
 • gruźlica उच्चारण gruźlica [pl]
 • hasło उच्चारण hasło [pl]
 • ideał उच्चारण ideał [pl]
 • praprababcia उच्चारण praprababcia [pl]
 • miesiące उच्चारण miesiące [pl]
 • Annopol उच्चारण Annopol [pl]
 • natarcie उच्चारण natarcie [pl]
 • skrót उच्चारण skrót [pl]
 • w ubiegłym wieku उच्चारण w ubiegłym wieku [pl]
 • w przybliżeniu उच्चारण w przybliżeniu [pl]
 • w tartaku उच्चारण w tartaku [pl]
 • w Europie उच्चारण w Europie [pl]
 • hossa उच्चारण hossa [pl]
 • zaburzenia उच्चारण zaburzenia [pl]
 • kobiet उच्चारण kobiet [pl]
 • przyjaciół उच्चारण przyjaciół [pl]
 • lód उच्चारण lód [pl]
 • hasła उच्चारण hasła [pl]
 • sanie उच्चारण sanie [pl]
 • województwie उच्चारण województwie [pl]
 • staw उच्चारण staw [pl]
 • rozwódka उच्चारण rozwódka [pl]
 • dyskusja उच्चारण dyskusja [pl]
 • frajda उच्चारण frajda [pl]
 • siostrzeniec उच्चारण siostrzeniec [pl]
 • okolice उच्चारण okolice [pl]
 • nerwy उच्चारण nerwy [pl]
 • okazja उच्चारण okazja [pl]
 • armia उच्चारण armia [pl]
 • przyjaciela उच्चारण przyjaciela [pl]
 • jamniczek उच्चारण jamniczek [pl]
 • stresu उच्चारण stresu [cs]
 • żurnal उच्चारण żurnal [pl]
 • języka उच्चारण języka [pl]
 • rura उच्चारण rura [pl]
 • przypadki उच्चारण przypadki [pl]
 • Halinka उच्चारण Halinka [pl]
 • ruchy उच्चारण ruchy [pl]
 • bezczelność उच्चारण bezczelność [pl]
 • podział उच्चारण podział [pl]
 • łydka उच्चारण łydka [pl]
 • ochotę उच्चारण ochotę [pl]
 • pomidory उच्चारण pomidory [pl]
 • aktorka उच्चारण aktorka [pl]
 • niebezpieczeństwo उच्चारण niebezpieczeństwo [pl]
 • Brazylia उच्चारण Brazylia [pl]
 • zrobienie उच्चारण zrobienie [pl]
 • Henryka उच्चारण Henryka [pl]
 • ojczyzna उच्चारण ojczyzna [pl]
 • dokonanie उच्चारण dokonanie [pl]
 • Rzeki उच्चारण Rzeki [pl]
 • reputacja उच्चारण reputacja [pl]
 • Boże उच्चारण Boże [pl]
 • minuty उच्चारण minuty [pl]
 • zadrażnienia उच्चारण zadrażnienia [pl]
 • Kasieńka उच्चारण Kasieńka [pl]
 • Olek उच्चारण Olek [pl]
 • obyczajowość उच्चारण obyczajowość [pl]
 • palce उच्चारण palce [pl]
 • nietakt उच्चारण nietakt [pl]
 • Wojska उच्चारण Wojska [pl]
 • bezprawie उच्चारण bezprawie [pl]
 • spóźnienie उच्चारण spóźnienie [pl]
 • piwnica उच्चारण piwnica [pl]
 • autorstwo उच्चारण autorstwo [pl]
 • skrzyżowanie उच्चारण skrzyżowanie [pl]
 • moczowy उच्चारण moczowy [pl]
 • nóg उच्चारण nóg [pl]
 • posiłki उच्चारण posiłki [pl]
 • żołnierze उच्चारण żołnierze [pl]
 • akwaria उच्चारण akwaria [pl]
 • faceci उच्चारण faceci [pl]
 • uosobienie उच्चारण uosobienie [pl]
 • kieszonkowiec उच्चारण kieszonkowiec [pl]
 • Anatol उच्चारण Anatol [pl]
 • Henio उच्चारण Henio [pl]
 • ładunek उच्चारण ładunek [pl]
 • woły उच्चारण woły [pl]
 • wynik उच्चारण wynik [pl]
 • zapędy उच्चारण zapędy [pl]
 • płacz उच्चारण płacz [pl]
 • gatunki उच्चारण gatunki [pl]
 • niechęć उच्चारण niechęć [pl]
 • parku उच्चारण parku [cs]
 • szynki उच्चारण szynki [pl]