श्रेणि:

odmiana rzeczowników

उच्चारण odmiana rzeczowników की सदस्यता लें

 • wartości उच्चारण wartości [pl]
 • wrzątek उच्चारण wrzątek [pl]
 • dodanie उच्चारण dodanie [pl]
 • ciała उच्चारण ciała [pl]
 • garść उच्चारण garść [pl]
 • talerze उच्चारण talerze [pl]
 • groch उच्चारण groch [pl]
 • dyplomata उच्चारण dyplomata [pl]
 • sukcesy उच्चारण sukcesy [pl]
 • Misia उच्चारण Misia [pl]
 • cyrkowcy उच्चारण cyrkowcy [pl]
 • wytwórca उच्चारण wytwórca [pl]
 • chłopczyk उच्चारण chłopczyk [pl]
 • pstrągi उच्चारण pstrągi [pl]
 • mistrzowie उच्चारण mistrzowie [pl]
 • partnerem उच्चारण partnerem [cs]
 • urzędnicy उच्चारण urzędnicy [pl]
 • Wiesia उच्चारण Wiesia [pl]
 • zwłoki उच्चारण zwłoki [pl]
 • zapał उच्चारण zapał [pl]
 • Bytom उच्चारण Bytom [pl]
 • katolika उच्चारण katolika [eo]
 • sąsiadeczka उच्चारण sąsiadeczka [pl]
 • symbolem उच्चारण symbolem [cs]
 • łyżeczka उच्चारण łyżeczka [pl]
 • szyba उच्चारण szyba [pl]
 • Matka Natura उच्चारण Matka Natura [pl]
 • ludzi उच्चारण ludzi [pl]
 • ogół उच्चारण ogół [pl]
 • mieszka उच्चारण mieszka [pl]
 • moskale उच्चारण moskale [pl]
 • istota उच्चारण istota [pl]
 • dyrektorka उच्चारण dyrektorka [pl]
 • choinka उच्चारण choinka [pl]
 • kontakty उच्चारण kontakty [cs]
 • granica उच्चारण granica [pl]
 • kariera उच्चारण kariera [pl]
 • obojętność उच्चारण obojętność [pl]
 • Tadek उच्चारण Tadek [pl]
 • oceny उच्चारण oceny [pl]
 • plama उच्चारण plama [pl]
 • metale उच्चारण metale [pl]
 • zespół उच्चारण zespół [pl]
 • wykrywanie उच्चारण wykrywanie [pl]
 • Staśka उच्चारण Staśka [pl]
 • trwoga उच्चारण trwoga [pl]
 • minerały उच्चारण minerały [pl]
 • punkt widzenia उच्चारण punkt widzenia [pl]
 • urządzenie उच्चारण urządzenie [pl]
 • chodzenie उच्चारण chodzenie [pl]
 • sprawa उच्चारण sprawa [pl]
 • poświęcenie उच्चारण poświęcenie [pl]
 • wrzucać wszystkich do jednego wora उच्चारण wrzucać wszystkich do jednego wora [pl]
 • państwu उच्चारण państwu [pl]
 • zabawy उच्चारण zabawy [pl]
 • piłkarz उच्चारण piłkarz [pl]
 • myśli उच्चारण myśli [pl]
 • stopień उच्चारण stopień [pl]
 • wygląd उच्चारण wygląd [pl]
 • popiersie उच्चारण popiersie [pl]
 • Powstanie Warszawskie उच्चारण Powstanie Warszawskie [pl]
 • wyrocznia उच्चारण wyrocznia [pl]
 • kobiety उच्चारण kobiety [pl]
 • komentarz उच्चारण komentarz [pl]
 • upamiętnienie उच्चारण upamiętnienie [pl]
 • wyrażanie उच्चारण wyrażanie [pl]
 • zapiski उच्चारण zapiski [pl]
 • leń उच्चारण leń [pl]
 • kieszeń उच्चारण kieszeń [pl]
 • drzew उच्चारण drzew [pl]
 • równina उच्चारण równina [pl]
 • kąt उच्चारण kąt [pl]
 • uczeń उच्चारण uczeń [pl]
 • psa उच्चारण psa [pl]
 • niepowodzenie उच्चारण niepowodzenie [pl]
 • rozrachunek उच्चारण rozrachunek [pl]
 • państwa उच्चारण państwa [pl]
 • pokład उच्चारण pokład [pl]
 • propozycja उच्चारण propozycja [pl]
 • policjant उच्चारण policjant [pl]
 • trębacz उच्चारण trębacz [pl]
 • patriotyzm उच्चारण patriotyzm [pl]
 • zwroty उच्चारण zwroty [pl]
 • Brytyjczycy उच्चारण Brytyjczycy [pl]
 • komnaty उच्चारण komnaty [pl]
 • przekrój उच्चारण przekrój [pl]
 • ekscesy उच्चारण ekscesy [pl]
 • prezes उच्चारण prezes [pl]
 • świadek उच्चारण świadek [pl]
 • uwaga उच्चारण uwaga [pl]
 • wygłaszanie उच्चारण wygłaszanie [pl]
 • województwo उच्चारण województwo [pl]
 • okres उच्चारण okres [cs]
 • zaprzęg उच्चारण zaprzęg [pl]
 • Polakiem उच्चारण Polakiem [pl]
 • galaretka उच्चारण galaretka [pl]
 • półwiecza उच्चारण półwiecza [pl]
 • gnieździć się w maleńkim pokoju उच्चारण gnieździć się w maleńkim pokoju [pl]
 • przybycie उच्चारण przybycie [pl]
 • cysterna उच्चारण cysterna [pl]