श्रेणि:

odmiana rzeczowników

उच्चारण odmiana rzeczowników की सदस्यता लें

 • eryk उच्चारण eryk [pl]
 • płacz उच्चारण płacz [pl]
 • śmietana उच्चारण śmietana [pl]
 • uosobienie उच्चारण uosobienie [pl]
 • kieszonkowiec उच्चारण kieszonkowiec [pl]
 • niechęć उच्चारण niechęć [pl]
 • ładunek उच्चारण ładunek [pl]
 • woły उच्चारण woły [pl]
 • gatunki उच्चारण gatunki [pl]
 • zapędy उच्चारण zapędy [pl]
 • latawiec उच्चारण latawiec [pl]
 • parku उच्चारण parku [cs]
 • detektyw उच्चारण detektyw [pl]
 • szynki उच्चारण szynki [pl]
 • dowództwo उच्चारण dowództwo [pl]
 • świątynia उच्चारण świątynia [pl]
 • kontynent उच्चारण kontynent [pl]
 • słuchacze उच्चारण słuchacze [pl]
 • owładnąć उच्चारण owładnąć [pl]
 • fajki उच्चारण fajki [pl]
 • obiadu उच्चारण obiadu [pl]
 • hektary उच्चारण hektary [pl]
 • kierowcy उच्चारण kierowcy [pl]
 • całus उच्चारण całus [pl]
 • buława उच्चारण buława [pl]
 • odpowiedzialność उच्चारण odpowiedzialność [pl]
 • żyła उच्चारण żyła [pl]
 • kradzież उच्चारण kradzież [pl]
 • porucznik उच्चारण porucznik [pl]
 • wsie उच्चारण wsie [pl]
 • tłum उच्चारण tłum [pl]
 • wydarzenia उच्चारण wydarzenia [pl]
 • przeżytkiem उच्चारण przeżytkiem [pl]
 • wieża उच्चारण wieża [pl]
 • utwory उच्चारण utwory [pl]
 • rubla उच्चारण rubla [et]
 • Jasio उच्चारण Jasio [pl]
 • sporu उच्चारण sporu [cs]
 • opozycja उच्चारण opozycja [pl]
 • tartak उच्चारण tartak [pl]
 • wdrożenie उच्चारण wdrożenie [pl]
 • wymóg उच्चारण wymóg [pl]
 • pędy उच्चारण pędy [pl]
 • długopisy उच्चारण długopisy [pl]
 • przyjaźń उच्चारण przyjaźń [pl]
 • układ उच्चारण układ [pl]
 • strzelcy उच्चारण strzelcy [pl]
 • guza उच्चारण guza [hr]
 • krawacik उच्चारण krawacik [pl]
 • prawo उच्चारण prawo [pl]
 • interwencja उच्चारण interwencja [pl]
 • końcówka उच्चारण końcówka [pl]
 • ludzkość उच्चारण ludzkość [pl]
 • mamusia उच्चारण mamusia [pl]
 • upływ उच्चारण upływ [pl]
 • zielsko उच्चारण zielsko [pl]
 • Sowieci उच्चारण Sowieci [pl]
 • rezydencja उच्चारण rezydencja [pl]
 • koledzy उच्चारण koledzy [pl]
 • zabawny उच्चारण zabawny [pl]
 • odgałęzienie उच्चारण odgałęzienie [pl]
 • lokaty उच्चारण lokaty [pl]
 • pudelek उच्चारण pudelek [pl]
 • szczawiowa उच्चारण szczawiowa [pl]
 • wody उच्चारण wody [pl]
 • żonę उच्चारण żonę [pl]
 • lekarze उच्चारण lekarze [pl]
 • zdań उच्चारण zdań [pl]
 • milczenie उच्चारण milczenie [pl]
 • radość उच्चारण radość [pl]
 • prasa उच्चारण prasa [pl]
 • magnesowanie उच्चारण magnesowanie [pl]
 • szereg उच्चारण szereg [pl]
 • zdania उच्चारण zdania [pl]
 • diabeł उच्चारण diabeł [pl]
 • sklepu उच्चारण sklepu [cs]
 • boisko उच्चारण boisko [pl]
 • wypadki उच्चारण wypadki [pl]
 • tygodnie उच्चारण tygodnie [pl]
 • wódz उच्चारण wódz [pl]
 • stronica उच्चारण stronica [pl]
 • antylopi उच्चारण antylopi [pl]
 • Staś उच्चारण Staś [pl]
 • Francuzi उच्चारण Francuzi [pl]
 • pociągiem उच्चारण pociągiem [pl]
 • osoby उच्चारण osoby [pl]
 • sprawcy उच्चारण sprawcy [pl]
 • oczu उच्चारण oczu [pl]
 • skutki उच्चारण skutki [pl]
 • sukces उच्चारण sukces [pl]
 • paczkę उच्चारण paczkę [pl]
 • córkę उच्चारण córkę [pl]
 • rzadkość उच्चारण rzadkość [pl]
 • rozróba उच्चारण rozróba [pl]
 • Heniek उच्चारण Heniek [pl]
 • operacja उच्चारण operacja [pl]
 • wiara उच्चारण wiara [pl]
 • smoła उच्चारण smoła [pl]
 • wojny उच्चारण wojny [pl]
 • paniki उच्चारण paniki [pl]