श्रेणि:

muñeca

उच्चारण muñeca की सदस्यता लें

  • Handgelenk उच्चारण Handgelenk [de]
  • مچ دست उच्चारण مچ دست [fa]
  • ponyèt उच्चारण ponyèt [ht]
  • ponhet उच्चारण ponhet [oc]
  • eskumutur उच्चारण eskumutur [eu]
  • καρπού उच्चारण καρπού [el]
  • उच्चारण रेकार्ड करे pepé pepé [rap] उच्चारण अपूर्ण
  • उच्चारण रेकार्ड करे polzu polzu [co] उच्चारण अपूर्ण