श्रेणि:

czasownik

उच्चारण czasownik की सदस्यता लें

 • je उच्चारण je [fr]
 • Dziękuję उच्चारण Dziękuję [pl]
 • Kocham cię उच्चारण Kocham cię [pl]
 • Przepraszam उच्चारण Przepraszam [pl]
 • wie उच्चारण wie [de]
 • miele उच्चारण miele [it]
 • proszę उच्चारण proszę [pl]
 • Przemyśl उच्चारण Przemyśl [pl]
 • wrzeszcz उच्चारण wrzeszcz [pl]
 • chcę उच्चारण chcę [pl]
 • dzięki उच्चारण dzięki [pl]
 • spierdalaj उच्चारण spierdalaj [pl]
 • związać उच्चारण związać [pl]
 • jestem उच्चारण jestem [pl]
 • wykrwawić się उच्चारण wykrwawić się [pl]
 • mówisz उच्चारण mówisz [pl]
 • chcesz उच्चारण chcesz [pl]
 • są उच्चारण [pl]
 • zachłystywać się उच्चारण zachłystywać się [pl]
 • jem उच्चारण jem [en]
 • uczę उच्चारण uczę [pl]
 • mówić उच्चारण mówić [pl]
 • lata उच्चारण lata [es]
 • monitorowany उच्चारण monitorowany [pl]
 • pierdolę उच्चारण pierdolę [pl]
 • chcieć उच्चारण chcieć [pl]
 • jesteś उच्चारण jesteś [pl]
 • lubi उच्चारण lubi [pl]
 • zabić उच्चारण zabić [pl]
 • ścięta उच्चारण ścięta [pl]
 • wzniesiono उच्चारण wzniesiono [pl]
 • wiedzieć उच्चारण wiedzieć [pl]
 • piję उच्चारण piję [pl]
 • Kopie उच्चारण Kopie [de]
 • struchleliśmy उच्चारण struchleliśmy [pl]
 • PAL उच्चारण PAL [pl]
 • trzasnąć उच्चारण trzasnąć [pl]
 • zapolować उच्चारण zapolować [pl]
 • uwielbiać उच्चारण uwielbiać [pl]
 • jest उच्चारण jest [en]
 • móc उच्चारण móc [pl]
 • urwie उच्चारण urwie [pl]
 • mam उच्चारण mam [cy]
 • pozdrawiam उच्चारण pozdrawiam [pl]
 • jeść उच्चारण jeść [pl]
 • trząść się उच्चारण trząść się [pl]
 • spersonifikować उच्चारण spersonifikować [pl]
 • haftować उच्चारण haftować [pl]
 • podrywać उच्चारण podrywać [pl]
 • pieprzyć उच्चारण pieprzyć [pl]
 • wyretuszować उच्चारण wyretuszować [pl]
 • zbezczeszczony उच्चारण zbezczeszczony [pl]
 • odgryzać się उच्चारण odgryzać się [pl]
 • pozłocić उच्चारण pozłocić [pl]
 • kojarząc उच्चारण kojarząc [pl]
 • wykasować उच्चारण wykasować [pl]
 • wygramolić się उच्चारण wygramolić się [pl]
 • mija उच्चारण mija [es]
 • zatrzymywać उच्चारण zatrzymywać [pl]
 • rozniecać उच्चारण rozniecać [pl]
 • przycupnąć उच्चारण przycupnąć [pl]
 • kupić उच्चारण kupić [pl]
 • wstawać उच्चारण wstawać [pl]
 • wykradziony उच्चारण wykradziony [pl]
 • spartaczyć उच्चारण spartaczyć [pl]
 • czytać उच्चारण czytać [pl]
 • przemyśliwać उच्चारण przemyśliwać [pl]
 • pierdolić उच्चारण pierdolić [pl]
 • urozmaicać उच्चारण urozmaicać [pl]
 • zajarać उच्चारण zajarać [pl]
 • zdyskwalifikować उच्चारण zdyskwalifikować [pl]
 • mówię उच्चारण mówię [pl]
 • możesz उच्चारण możesz [pl]
 • spienić się उच्चारण spienić się [pl]
 • musicie उच्चारण musicie [pl]
 • powtórzyć उच्चारण powtórzyć [pl]
 • nudzić się उच्चारण nudzić się [pl]
 • słuchać उच्चारण słuchać [pl]
 • popchnąć उच्चारण popchnąć [pl]
 • chciałbym उच्चारण chciałbym [pl]
 • mają उच्चारण mają [pl]
 • Doda उच्चारण Doda [hi]
 • odpieprzyć się उच्चारण odpieprzyć się [pl]
 • klikać उच्चारण klikać [pl]
 • mówi उच्चारण mówi [pl]
 • wygasnąć उच्चारण wygasnąć [pl]
 • opalać उच्चारण opalać [pl]
 • wyłgać się उच्चारण wyłgać się [pl]
 • rozpościerać उच्चारण rozpościerać [pl]
 • wędzone उच्चारण wędzone [pl]
 • wzniecić उच्चारण wzniecić [pl]
 • studiuję उच्चारण studiuję [pl]
 • mógł उच्चारण mógł [pl]
 • udobruchać उच्चारण udobruchać [pl]
 • zrobiłaś उच्चारण zrobiłaś [pl]
 • niezauważone उच्चारण niezauważone [pl]
 • napięty उच्चारण napięty [pl]
 • brać उच्चारण brać [pl]
 • musi उच्चारण musi [pl]
 • spienić उच्चारण spienić [pl]