श्रेणि:

Conxuncións

उच्चारण Conxuncións की सदस्यता लें

 • pois उच्चारण pois [fr]
 • sempre que उच्चारण sempre que [gl]
 • coma उच्चारण coma [es]
 • por conseguinte उच्चारण por conseguinte [gl]
 • con todo उच्चारण con todo [es]
 • de modo que उच्चारण de modo que [gl]
 • quitando que उच्चारण quitando que [gl]
 • conque उच्चारण conque [es]
 • así como उच्चारण así como [es]
 • dado que उच्चारण dado que [es]
 • por tanto उच्चारण por tanto [gl]
 • desde que उच्चारण desde que [es]
 • a menos que उच्चारण a menos que [es]
 • con tal que उच्चारण con tal que [gl]
 • mesmo que उच्चारण mesmo que [gl]
 • así que उच्चारण así que [gl]
 • antes de que उच्चारण antes de que [gl]
 • así e todo उच्चारण así e todo [gl]
 • así pois उच्चारण así pois [gl]
 • excepto que उच्चारण excepto que [gl]
 • a pouco que उच्चारण a pouco que [gl]
 • por máis que उच्चारण por máis que [gl]
 • por moito que उच्चारण por moito que [gl]
 • tan pronto उच्चारण tan pronto [gl]
 • só que उच्चारण só que [gl]
 • agás se उच्चारण agás se [gl]
 • des que उच्चारण des que [gl]
 • despois de que उच्चारण despois de que [gl]
 • apesar de que उच्चारण apesar de que [gl]
 • malcomo उच्चारण malcomo [gl]
 • agora ben उच्चारण agora ben [gl]
 • pois que उच्चारण pois que [gl]
 • mentres tanto उच्चारण mentres tanto [gl]
 • porén उच्चारण porén [gl]
 • ora ben उच्चारण ora ben [gl]
 • menos que उच्चारण menos que [gl]
 • e iso que उच्चारण e iso que [gl]
 • sacado que उच्चारण sacado que [gl]
 • emporiso उच्चारण emporiso [gl]
 • até que उच्चारण até que [gl]
 • nin que उच्चारण nin que [gl]
 • en tanto उच्चारण en tanto [gl]
 • antes que उच्चारण antes que [gl]
 • por iso उच्चारण por iso [gl]
 • non ben उच्चारण non ben [gl]
 • en troques उच्चारण en troques [gl]
 • logo que उच्चारण logo que [gl]
 • onda non उच्चारण onda non [gl]
 • non obstante उच्चारण non obstante [gl]
 • posto que उच्चारण posto que [gl]
 • fóra de que उच्चारण fóra de que [gl]
 • sen que उच्चारण sen que [gl]
 • de xeito que उच्चारण de xeito que [gl]
 • dende que उच्चारण dende que [gl]
 • quitado que उच्चारण quitado que [gl]
 • ben que उच्चारण ben que [ia]
 • ó que उच्चारण ó que [gl]
 • en canto उच्चारण en canto [gl]
 • tan presto उच्चारण tan presto [gl]
 • sacando que उच्चारण sacando que [gl]
 • máis que उच्चारण máis que [gl]
 • salvo que उच्चारण salvo que [gl]
 • tal como उच्चारण tal como [gl]
 • decontado que उच्चारण decontado que [gl]
 • ben como उच्चारण ben como [gl]
 • por pouco que उच्चारण por pouco que [gl]
 • con que उच्चारण con que [gl]
 • tal e como उच्चारण tal e como [gl]
 • visto que उच्चारण visto que [gl]
 • senón que उच्चारण senón que [gl]
 • inda ben non उच्चारण inda ben non [gl]
 • agás que उच्चारण agás que [gl]
 • e mais उच्चारण e mais [gl]
 • entre tanto उच्चारण entre tanto [gl]
 • catar se उच्चारण catar se [gl]
 • bardante que उच्चारण bardante que [gl]
 • tal cal उच्चारण tal cal [gl]
 • de aí que उच्चारण de aí que [gl]
 • despois que उच्चारण despois que [gl]
 • por en canto उच्चारण por en canto [gl]