श्रेणि:

գոյական անուն

उच्चारण գոյական անուն की सदस्यता लें

 • tomato उच्चारण tomato [en]
 • student उच्चारण student [en]
 • Thursday उच्चारण Thursday [en]
 • applause उच्चारण applause [en]
 • train उच्चारण train [en]
 • youth उच्चारण youth [en]
 • vintage उच्चारण vintage [en]
 • field उच्चारण field [en]
 • drawer उच्चारण drawer [en]
 • product उच्चारण product [en]
 • ich उच्चारण ich [de]
 • suggestion उच्चारण suggestion [en]
 • cukrászsütemény उच्चारण cukrászsütemény [hu]
 • csővezeték उच्चारण csővezeték [hu]
 • cubák उच्चारण cubák [hu]
 • célcsoport उच्चारण célcsoport [hu]