श्रेणि:

żargon

उच्चारण żargon की सदस्यता लें

 • mężczyzna उच्चारण mężczyzna [pl]
 • burdel उच्चारण burdel [pl]
 • siema उच्चारण siema [pl]
 • dolce उच्चारण dolce [it]
 • zajebiste उच्चारण zajebiste [pl]
 • spierdalaj उच्चारण spierdalaj [pl]
 • gej उच्चारण gej [pl]
 • cipa उच्चारण cipa [pl]
 • pompa उच्चारण pompa [la]
 • bryndza उच्चारण bryndza [sk]
 • argot उच्चारण argot [en]
 • pieprzyć उच्चारण pieprzyć [pl]
 • podrywać उच्चारण podrywać [pl]
 • na gapę उच्चारण na gapę [pl]
 • bambus उच्चारण bambus [de]
 • zajarać उच्चारण zajarać [pl]
 • onanista उच्चारण onanista [it]
 • odpieprzyć się उच्चारण odpieprzyć się [pl]
 • pierdzieć उच्चारण pierdzieć [pl]
 • najebany उच्चारण najebany [pl]
 • Odbiło ci? उच्चारण Odbiło ci? [pl]
 • szlug उच्चारण szlug [pl]
 • skurwiel उच्चारण skurwiel [pl]
 • podcięty उच्चारण podcięty [pl]
 • pustak उच्चारण pustak [pl]
 • taksa उच्चारण taksa [fi]
 • wygrzmocić उच्चारण wygrzmocić [pl]
 • napalić się उच्चारण napalić się [pl]
 • lala उच्चारण lala [tr]
 • pojebany उच्चारण pojebany [pl]
 • grypsować उच्चारण grypsować [pl]
 • Buc उच्चारण Buc [pl]
 • szamać उच्चारण szamać [pl]
 • przymknąć się उच्चारण przymknąć się [pl]
 • bzyknąć उच्चारण bzyknąć [pl]
 • stówa उच्चारण stówa [pl]
 • zapieprzać उच्चारण zapieprzać [pl]
 • szczekaczka उच्चारण szczekaczka [pl]
 • maminsynek उच्चारण maminsynek [pl]
 • dureń उच्चारण dureń [pl]
 • chlusnąć उच्चारण chlusnąć [pl]
 • tapeta उच्चारण tapeta [ro]
 • kanar उच्चारण kanar [pl]
 • rzęch उच्चारण rzęch [pl]
 • łapciuch उच्चारण łapciuch [pl]
 • czapa उच्चारण czapa [pl]
 • ja pitolę उच्चारण ja pitolę [pl]
 • mieć haka na kogoś उच्चारण mieć haka na kogoś [pl]
 • cizia उच्चारण cizia [pl]
 • denny उच्चारण denny [pl]
 • zmyłka उच्चारण zmyłka [pl]
 • japa उच्चारण japa [pt]
 • kwadrat उच्चारण kwadrat [pl]
 • jebać उच्चारण jebać [pl]
 • zabarłożyć उच्चारण zabarłożyć [pl]
 • zajebiście उच्चारण zajebiście [pl]
 • pyskaty उच्चारण pyskaty [pl]
 • pętak उच्चारण pętak [pl]
 • spieprzać उच्चारण spieprzać [pl]
 • dokopać उच्चारण dokopać [pl]
 • koleś उच्चारण koleś [pl]
 • Negr उच्चारण Negr [tt]
 • szufla उच्चारण szufla [pl]
 • bajerant उच्चारण bajerant [pl]
 • wkurzona उच्चारण wkurzona [pl]
 • zerżnąć उच्चारण zerżnąć [pl]
 • konik उच्चारण konik [pl]
 • zaiwaniać उच्चारण zaiwaniać [pl]
 • podupczyć उच्चारण podupczyć [pl]
 • przypieprzyć उच्चारण przypieprzyć [pl]
 • gorzałka उच्चारण gorzałka [pl]
 • połapać się उच्चारण połapać się [pl]
 • pyszczydło उच्चारण pyszczydło [pl]
 • spierniczać उच्चारण spierniczać [pl]
 • twardziel उच्चारण twardziel [pl]
 • dynia उच्चारण dynia [pl]
 • dycha उच्चारण dycha [pl]
 • klop उच्चारण klop [af]
 • rzucać mięsem उच्चारण rzucać mięsem [pl]
 • ksywa उच्चारण ksywa [pl]
 • potężny उच्चारण potężny [pl]
 • mieć doła उच्चारण mieć doła [pl]
 • zaliczyć उच्चारण zaliczyć [pl]
 • pstynka उच्चारण pstynka [pl]
 • spadaj उच्चारण spadaj [pl]
 • zabawiać się उच्चारण zabawiać się [pl]
 • mordownia उच्चारण mordownia [pl]
 • katol उच्चारण katol [pl]
 • opędzlować उच्चारण opędzlować [pl]
 • forsa उच्चारण forsa [pl]
 • frajer उच्चारण frajer [hr]
 • bucol उच्चारण bucol [fr]
 • majcher उच्चारण majcher [pl]
 • durak उच्चारण durak [tr]
 • tryfić उच्चारण tryfić [pl]
 • grzebuła उच्चारण grzebuła [pl]
 • trunkowa उच्चारण trunkowa [pl]
 • fleja उच्चारण fleja [pl]
 • mamer उच्चारण mamer [pl]
 • spiknąć się उच्चारण spiknąć się [pl]