श्रेणि:

číslovky

उच्चारण číslovky की सदस्यता लें

 • jeden उच्चारण jeden [de]
 • tisíc उच्चारण tisíc [cs]
 • prvý उच्चारण prvý [sk]
 • štvrtý उच्चारण štvrtý [sk]
 • piaty उच्चारण piaty [sk]
 • tretí उच्चारण tretí [sk]
 • tisíci उच्चारण tisíci [cs]
 • druhý उच्चारण druhý [sk]
 • sedem उच्चारण sedem [sl]
 • milión उच्चारण milión [cs]
 • osem उच्चारण osem [sl]
 • sedemdesiat उच्चारण sedemdesiat [sk]
 • dvetisíc उच्चारण dvetisíc [sk]
 • šesťdesiat उच्चारण šesťdesiat [sk]
 • dvadsať उच्चारण dvadsať [sk]
 • osemnásť उच्चारण osemnásť [sk]
 • bilión उच्चारण bilión [sk]
 • deväť उच्चारण deväť [sk]
 • šiesty उच्चारण šiesty [sk]
 • sedemnásť उच्चारण sedemnásť [sk]
 • deväťdesiat उच्चारण deväťdesiat [sk]
 • siedmy उच्चारण siedmy [sk]
 • nultý उच्चारण nultý [sk]
 • dvanásť उच्चारण dvanásť [sk]
 • štyri उच्चारण štyri [sk]
 • milijarda उच्चारण milijarda [hr]
 • osemdesiat उच्चारण osemdesiat [sk]
 • desiaty उच्चारण desiaty [sk]
 • deviaty उच्चारण deviaty [sk]
 • šestnásť उच्चारण šestnásť [sk]
 • stý उच्चारण stý [sk]
 • desať उच्चारण desať [sk]
 • päť उच्चारण päť [sk]
 • pätnásť उच्चारण pätnásť [sk]
 • šesť उच्चारण šesť [sk]
 • štyridsať उच्चारण štyridsať [sk]
 • miliónty उच्चारण miliónty [sk]
 • štrnásť उच्चारण štrnásť [sk]
 • ôsmy उच्चारण ôsmy [sk]
 • devätnásť उच्चारण devätnásť [sk]
 • päťdesiat उच्चारण päťdesiat [sk]
 • trinásť उच्चारण trinásť [sk]
 • tridsať उच्चारण tridsať [sk]
 • jedenásť उच्चारण jedenásť [sk]