उच्चारण

भाषा का चयन करने से उस भाषा में ही लंबित उच्चारण देख सकते हैं.

Words

 • उच्चारण रेकार्ड करे آقامحمدخان آقامحمدخان
 • उच्चारण रेकार्ड करे آدمام آدمام
 • उच्चारण रेकार्ड करे به صورت حضوری به صورت حضوری
 • उच्चारण रेकार्ड करे فضولی کردن فضولی کردن
 • उच्चारण रेकार्ड करे فضولی فضولی
 • उच्चारण रेकार्ड करे اِیتان اِیتان
 • उच्चारण रेकार्ड करे ذهنمان ذهنمان
 • उच्चारण रेकार्ड करे گمانی گمانی
 • उच्चारण रेकार्ड करे دیارش دیارش
 • उच्चारण रेकार्ड करे یکمک یکمک
 • उच्चारण रेकार्ड करे بشو بشو
 • उच्चारण रेकार्ड करे مارتا مارتا
 • उच्चारण रेकार्ड करे چیرو چیرو
 • उच्चारण रेकार्ड करे تخم آفتابگردان تخم آفتابگردان
 • उच्चारण रेकार्ड करे دلگی دلگی
 • उच्चारण रेकार्ड करे حِرَف حِرَف
 • उच्चारण रेकार्ड करे تف دادن تف دادن
 • उच्चारण रेकार्ड करे صنح صنح
 • उच्चारण रेकार्ड करे ها را در افراد اطراف ما دیده اید ها را در افراد اطراف ما دیده اید
 • उच्चारण रेकार्ड करे قرانت قرانت
 • उच्चारण रेकार्ड करे سؤاتومﻴت سؤاتومﻴت
 • उच्चारण रेकार्ड करे چلیک چلیک
 • उच्चारण रेकार्ड करे مارین کارمیتز مارین کارمیتز
 • उच्चारण रेकार्ड करे تیموتائوس تیموتائوس
 • उच्चारण रेकार्ड करे فراپ فراپ
 • उच्चारण रेकार्ड करे عه عه
 • उच्चारण रेकार्ड करे ابوا ابوا
 • उच्चारण रेकार्ड करे منقصت منقصت
 • उच्चारण रेकार्ड करे مهرانا مهرانا
 • उच्चारण रेकार्ड करे کارایب کارایب
 • उच्चारण रेकार्ड करे قرنتیان قرنتیان
 • उच्चारण रेकार्ड करे مستوسق مستوسق
 • उच्चारण रेकार्ड करे مقرّله مقرّله [کسی که اقرار به نفع اوست ، اقرار ش, اقراربه نفع او ،]
 • उच्चारण रेकार्ड करे وگان وگان
 • उच्चारण रेकार्ड करे شهویه شهویه
 • उच्चारण रेकार्ड करे ننه‌ها ننه‌ها
 • उच्चारण रेकार्ड करे رجعیه رجعیه
 • उच्चारण रेकार्ड करे ترقیان ترقیان [روستایی در ایران/Village in Iran]
 • उच्चारण रेकार्ड करे مایورکا مایورکا
 • उच्चारण रेकार्ड करे بفرس بفرس
 • उच्चारण रेकार्ड करे تموج تموج
 • उच्चारण रेकार्ड करे رخاء رخاء
 • उच्चारण रेकार्ड करे شبنم عسل شبنم عسل
 • उच्चारण रेकार्ड करे هدایتت  هدایتت 
 • उच्चारण रेकार्ड करे   خشمگینی   خشمگینی
 • उच्चारण रेकार्ड करे توست توست
 • उच्चारण रेकार्ड करे گفتارمون گفتارمون
 • उच्चारण रेकार्ड करे آئین دفتر مااست آئین دفتر مااست
 • उच्चारण रेकार्ड करे ورزیدم ورزیدم
 • उच्चारण रेकार्ड करे پوف فیل پوف فیل

Phrases

 • उच्चारण रेकार्ड करे پنینی پنینی [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे نخود نخود هرکه رود خانه‌ی خود نخود نخود هرکه رود خانه‌ی خود [Proverbs & Sayings]
 • उच्चारण रेकार्ड करे به خدا می‌سپارمتان به خدا می‌سپارمتان [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे تا تنور داغه، نون رو بچسبون تا تنور داغه، نون رو بچسبون [Proverbs & Sayings]
 • उच्चारण रेकार्ड करे !خب، بعد؟ !خب، بعد؟ [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे موسی بن عمران موسی بن عمران [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे مس مري، من از تو تشكر كنم مس مري، من از تو تشكر كنم [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे مهرالسنه مهرالسنه [Proverbs & Sayings]
 • उच्चारण रेकार्ड करे حیازت مباحات حیازت مباحات [Banking Phrases]
 • उच्चारण रेकार्ड करे تنالگان تنالگان [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे nikan nikan [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे کوئیتز کوئیتز [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे پسیکانالیزم پسیکانالیزم [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे Abdolnaser Abdolnaser [Title]
 • उच्चारण रेकार्ड करे پاینکن پاینکن [Directions & Location]
 • उच्चारण रेकार्ड करे هجویری هجویری [Title]
 • उच्चारण रेकार्ड करे مرتهن مرتهن [Scientific/Medical terms]
 • उच्चारण रेकार्ड करे کامپالا کامپالا [Directions & Location]
 • उच्चारण रेकार्ड करे ماللهند ماللهند [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे هزمونی هزمونی [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे سمحاق سمحاق [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे اویسا اویسا [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे لنیارد لنیارد [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे موجد حق موجد حق [Scientific/Medical terms]
 • उच्चारण रेकार्ड करे  آنان مامور به رساندن پیام‌های الله متعا  آنان مامور به رساندن پیام‌های الله متعا [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे پوستیں بہر دے امد نے بہار پوستیں بہر دے امد نے بہار [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे خلوت از اغیار نے زیار خلوت از اغیار نے زیار [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे زا ہر جندل گماں بر دند عود زا ہر جندل گماں بر دند عود [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे ہر ہلاک امت پشیں کہ بود ہر ہلاک امت پشیں کہ بود [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे دید آں باشد کہ دید دوست است دید آں باشد کہ دید دوست است [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे باطنش امد محیط ہفت چرخ باطنش امد محیط ہفت چرخ [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे ظاہرش را پشہء ارد بچرخ ظاہرش را پشہء ارد بچرخ [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे دست ہر نااہل بیماری کند دست ہر نااہل بیماری کند [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे کار امروز را به فردا نینداز کار امروز را به فردا نینداز [Proverbs & Sayings]
 • उच्चारण रेकार्ड करे نمک رو زخم پاشیدن نمک رو زخم پاشیدن [Proverbs & Sayings]
 • उच्चारण रेकार्ड करे موش تو سوراخ نمی‌رفت جارو به دمش می‌بست موش تو سوراخ نمی‌رفت جارو به دمش می‌بست [Proverbs & Sayings]
 • उच्चारण रेकार्ड करे او مثل وروره جادو است او مثل وروره جادو است [Everyday Phrases]