उच्चारण

भाषा का चयन करने से उस भाषा में ही लंबित उच्चारण देख सकते हैं.

Words

 • उच्चारण रेकार्ड करे هول کردن هول کردن [verb]
 • उच्चारण रेकार्ड करे طراحی کردن طراحی کردن
 • उच्चारण रेकार्ड करे غفلت کردن غفلت کردن [verb]
 • उच्चारण रेकार्ड करे بی تربیت بی تربیت
 • उच्चारण रेकार्ड करे دۆ دۆ
 • उच्चारण रेकार्ड करे برسم برسم
 • उच्चारण रेकार्ड करे بتسونم بتسونم
 • उच्चारण रेकार्ड करे درِ گوشی صحبت کردن درِ گوشی صحبت کردن
 • उच्चारण रेकार्ड करे در امن و امان بودن در امن و امان بودن
 • उच्चारण रेकार्ड करे امن و امان امن و امان
 • उच्चारण रेकार्ड करे گریانند،‏ گریانند،‏
 • उच्चारण रेकार्ड करे نیگو نیگو
 • उच्चारण रेकार्ड करे گرفتیا گرفتیا
 • उच्चारण रेकार्ड करे وفّر وفّر
 • उच्चारण रेकार्ड करे پیکرشان پیکرشان
 • उच्चारण रेकार्ड करे جامعه شناسی جامعه شناسی
 • उच्चारण रेकार्ड करे سنکرون شدن سنکرون شدن [synchronized]
 • उच्चारण रेकार्ड करे سوخت گذاری سوخت گذاری
 • उच्चारण रेकार्ड करे همذات پنداری همذات پنداری
 • उच्चारण रेकार्ड करे رندی رندی
 • उच्चारण रेकार्ड करे ابواحیحه ابواحیحه
 • उच्चारण रेकार्ड करे شیرکی‌پیچ شیرکی‌پیچ
 • उच्चारण रेकार्ड करे سوماک رندی سوماک رندی
 • उच्चारण रेकार्ड करे خفیر خفیر
 • उच्चारण रेकार्ड करे ملوّنه ی ملوّنه ی
 • उच्चारण रेकार्ड करे سَوک سَوک
 • उच्चारण रेकार्ड करे کپنک کپنک
 • उच्चारण रेकार्ड करे مُلهَم مُلهَم
 • उच्चारण रेकार्ड करे بنی عدی بنی عدی
 • उच्चारण रेकार्ड करे بنی_زهره بنی_زهره
 • उच्चारण रेकार्ड करे ببرد ببرد
 • उच्चारण रेकार्ड करे معتل معتل
 • उच्चारण रेकार्ड करे تورو تورو
 • उच्चारण रेकार्ड करे نوبته نوبته
 • उच्चारण रेकार्ड करे جبل‌الصارق جبل‌الصارق
 • उच्चारण रेकार्ड करे Rabia al Adawiya Al Qadsiyya Rabia al Adawiya Al Qadsiyya
 • उच्चारण रेकार्ड करे دقیقت دقیقت
 • उच्चारण रेकार्ड करे داست داست
 • उच्चारण रेकार्ड करे ‌جنگد ‌جنگد
 • उच्चारण रेकार्ड करे مذهبت مذهبت
 • उच्चारण रेकार्ड करे Huault Huault
 • उच्चारण रेकार्ड करे سرتم سرتم
 • उच्चारण रेकार्ड करे برجیدن برجیدن
 • उच्चारण रेकार्ड करे انبیل انبیل
 • उच्चारण रेकार्ड करे جادوی جادوی
 • उच्चारण रेकार्ड करे کادوی کادوی
 • उच्चारण रेकार्ड करे هلمت هلمت
 • उच्चारण रेकार्ड करे ریای ریای
 • उच्चारण रेकार्ड करे ضیح ضیح
 • उच्चारण रेकार्ड करे تاسفی تاسفی

Phrases

 • उच्चारण रेकार्ड करे رستم مسیحی رستم مسیحی [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे دلم برات تنگ شده بود دلم برات تنگ شده بود [Everyday Phrases]
 • उच्चारण रेकार्ड करे سحر‌زند سحر‌زند [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे اوریاها گفتند: ((آه، شگفت آور نیست که... اوریاها گفتند: ((آه، شگفت آور نیست که... [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे اوریاد اوریاد [Everyday Phrases]
 • उच्चारण रेकार्ड करे به حضور تو کمال خوشی است به حضور تو کمال خوشی است [Quotations]
 • उच्चारण रेकार्ड करे مجبول مجبول [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे قعیقعان قعیقعان [Directions & Location]
 • उच्चारण रेकार्ड करे معیر معیر [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे سربلندی قلبش بود سربلندی قلبش بود [Everyday Phrases]
 • उच्चारण रेकार्ड करे مهرالسنه مهرالسنه [Proverbs & Sayings]
 • उच्चारण रेकार्ड करे بیمرستاه بیمرستاه [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे پندر پندر [Directions & Location]
 • उच्चारण रेकार्ड करे زا ہر جندل گماں بر دند عود زا ہر جندل گماں بر دند عود [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे ہر ہلاک امت پشیں کہ بود ہر ہلاک امت پشیں کہ بود [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे باطنش امد محیط ہفت چرخ باطنش امد محیط ہفت چرخ [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे دست ہر نااہل بیماری کند دست ہر نااہل بیماری کند [Other]
 • उच्चारण रेकार्ड करे آدارایل آدارایل [Other]