भाषा:

क्लिंगन

[tlh]

वापस क्लिंगन

  • Bernardo उच्चारण Bernardo
  • bertlham उच्चारण bertlham