भाषा:

तेलुगू

[తెలుగు]

वापस तेलुगू

474 शब्दों के उच्चारण बाकी.

 • उच्चारण रेकार्ड करे పోయ్యి పోయ్యి
 • उच्चारण रेकार्ड करे ఘంటారావం ఘంటారావం
 • उच्चारण रेकार्ड करे ఆభరణము ఆభరణము
 • उच्चारण रेकार्ड करे ముళ్ళచెంచా ముళ్ళచెంచా
 • उच्चारण रेकार्ड करे dengu dengu
 • उच्चारण रेकार्ड करे ఒంటరితనము ఒంటరితనము
 • उच्चारण रेकार्ड करे బత్తయి బత్తయి
 • उच्चारण रेकार्ड करे షట్కము షట్కము
 • उच्चारण रेकार्ड करे చెంచా చెంచా
 • उच्चारण रेकार्ड करे మఱ్ఱి మఱ్ఱి
 • उच्चारण रेकार्ड करे వెఱ్ఱివాడు వెఱ్ఱివాడు
 • उच्चारण रेकार्ड करे కాషాయం కాషాయం
 • उच्चारण रेकार्ड करे కవ్వము కవ్వము
 • उच्चारण रेकार्ड करे ఒంటరివాడు ఒంటరివాడు
 • उच्चारण रेकार्ड करे పాల్లు పాల్లు
 • उच्चारण रेकार्ड करे కొకిల కొకిల
 • उच्चारण रेकार्ड करे లోకోక్తి లోకోక్తి
 • उच्चारण रेकार्ड करे రణము రణము
 • उच्चारण रेकार्ड करे తీవ్రమ్తెన తీవ్రమ్తెన
 • उच्चारण रेकार्ड करे పళ్ళెము పళ్ళెము
 • उच्चारण रेकार्ड करे లలన లలన
 • उच्चारण रेकार्ड करे చిలక చిలక
 • उच्चारण रेकार्ड करे వేకువఝాము వేకువఝాము
 • उच्चारण रेकार्ड करे సెప్టెంబరు సెప్టెంబరు
 • उच्चारण रेकार्ड करे రవి రవి
 • उच्चारण रेकार्ड करे బోయ బోయ
 • उच्चारण रेकार्ड करे దడి దడి
 • उच्चारण रेकार्ड करे బీవర్ బీవర్
 • उच्चारण रेकार्ड करे కిచ్చిలి కిచ్చిలి
 • उच्चारण रेकार्ड करे బాదాం బాదాం