भाषा:

सोणा

[sn]

वापस सोणा

  • njodzi उच्चारण njodzi