भाषा:

शिआंग चीनी

[hsn]

वापस शिआंग चीनी

  • 肉丸 उच्चारण 肉丸
  • 洽交貨 उच्चारण 洽交貨
  • 披萨饼 उच्चारण 披萨饼
  • 蕹菜 उच्चारण 蕹菜
  • 油炸鬼 उच्चारण 油炸鬼
  • 香蕉 उच्चारण 香蕉
  • 豌豆 उच्चारण 豌豆
  • 糯米 उच्चारण 糯米
  • 白薯 उच्चारण 白薯
  • 毛氏红烧肉 उच्चारण 毛氏红烧肉