भाषा:

शिआंग चीनी

[hsn]

वापस शिआंग चीनी

 • 癌 उच्चारण
 • 七 उच्चारण
 • 六 उच्चारण
 • 五 उच्चारण
 • 四 उच्चारण
 • 三 उच्चारण
 • Kuan Yin उच्चारण Kuan Yin
 • 那个 उच्चारण 那个
 • 娭毑 उच्चारण 娭毑
 • 崽伢子 उच्चारण 崽伢子
 • 碰哒鬼 उच्चारण 碰哒鬼
 • 嬲里 उच्चारण 嬲里
 • 霸蛮 उच्चारण 霸蛮
 • 细妹子 उच्चारण 细妹子
 • 满崽 उच्चारण 满崽
 • 冇得 उच्चारण 冇得
 • 咯里 उच्चारण 咯里
 • 日里 उच्चारण 日里
 • 夜里 उच्चारण 夜里