भाषा:

पर्शियन्

[پارسی]

वापस पर्शियन्

770 शब्दों के उच्चारण बाकी.

 • उच्चारण रेकार्ड करे یکمی یکمی
 • उच्चारण रेकार्ड करे نظرسو نظرسو
 • उच्चारण रेकार्ड करे همنوعان همنوعان
 • उच्चारण रेकार्ड करे قیطان قیطان
 • उच्चारण रेकार्ड करे جهودان جهودان
 • उच्चारण रेकार्ड करे جهود جهود
 • उच्चारण रेकार्ड करे حتّیٰ حتّیٰ [till]
 • उच्चारण रेकार्ड करे خوان رحمت خوان رحمت
 • उच्चारण रेकार्ड करे مصدع اوقات مصدع اوقات
 • उच्चारण रेकार्ड करे خلط گلو خلط گلو
 • उच्चारण रेकार्ड करे کژال کژال
 • उच्चारण रेकार्ड करे مُقنی مُقنی
 • उच्चारण रेकार्ड करे عزوجل عزوجل
 • उच्चारण रेकार्ड करे ماسون ماسون
 • उच्चारण रेकार्ड करे کُما کُما
 • उच्चारण रेकार्ड करे فراماسون فراماسون
 • उच्चारण रेकार्ड करे فدرال رزرو فدرال رزرو
 • उच्चारण रेकार्ड करे کمیساریای عالی کمیساریای عالی
 • उच्चारण रेकार्ड करे نامہ نگار نامہ نگار [Correspondent]
 • उच्चारण रेकार्ड करे سرِکار سرِکار [owner]
 • उच्चारण रेकार्ड करे صاحب‌ منصب صاحب‌ منصب [man of status]
 • उच्चारण रेकार्ड करे شیهه اسب شیهه اسب
 • उच्चारण रेकार्ड करे برنجاسف برنجاسف
 • उच्चारण रेकार्ड करे صهیل صهیل
 • उच्चारण रेकार्ड करे پاشنۀ آشیل پاشنۀ آشیل
 • उच्चारण रेकार्ड करे تندوری تندوری [noun, baked products]
 • उच्चारण रेकार्ड करे خجِل خجِل [ashamed]
 • उच्चारण रेकार्ड करे سوشیانت سوشیانت
 • उच्चारण रेकार्ड करे سوشی سوشی
 • उच्चारण रेकार्ड करे تنگ‌ نظر تنگ‌ نظر [narrow minded]