भाषा:

पर्शियन्

[پارسی]

वापस पर्शियन्

414 शब्दों के उच्चारण बाकी.

 • उच्चारण रेकार्ड करे رستنگاه رستنگاه
 • उच्चारण रेकार्ड करे ولز ولز
 • उच्चारण रेकार्ड करे مَورِد مَورِد [access]
 • उच्चारण रेकार्ड करे بیابید بیابید
 • उच्चारण रेकार्ड करे نگین‌ انگشتری نگین‌ انگشتری
 • उच्चारण रेकार्ड करे تکه‌تکه تکه‌تکه
 • उच्चारण रेकार्ड करे کلّاش کلّاش
 • उच्चारण रेकार्ड करे ازخدا‌بی‌خبر ازخدا‌بی‌خبر
 • उच्चारण रेकार्ड करे سدیم والپروت سدیم والپروت [دارو/Drug]
 • उच्चारण रेकार्ड करे دواج دواج
 • उच्चारण रेकार्ड करे یالّا یالّا [گفتاری / colloquial,]
 • उच्चारण रेकार्ड करे هم‌ریش هم‌ریش
 • उच्चारण रेकार्ड करे تنسی تنسی
 • उच्चारण रेकार्ड करे اورگن اورگن
 • उच्चारण रेकार्ड करे جان لانگدان داون جان لانگدان داون [پزشک, انگلیسی]
 • उच्चारण रेकार्ड करे معینه معینه
 • उच्चारण रेकार्ड करे دل‌رنجور دل‌رنجور
 • उच्चारण रेकार्ड करे دل‌ستان دل‌ستان
 • उच्चारण रेकार्ड करे دل‌سخت دل‌سخت
 • उच्चारण रेकार्ड करे دل‌غشه دل‌غشه
 • उच्चारण रेकार्ड करे دل‌گران دل‌گران
 • उच्चारण रेकार्ड करे دل‌گرانی دل‌گرانی
 • उच्चारण रेकार्ड करे دل‌گسل دل‌گسل
 • उच्चारण रेकार्ड करे چیفتن چیفتن [سلاح/Weapon]
 • उच्चारण रेकार्ड करे دوک‌ریس دوک‌ریس
 • उच्चारण रेकार्ड करे ده‌مرده ده‌مرده
 • उच्चारण रेकार्ड करे ده‌مرده‌گو ده‌مرده‌گو
 • उच्चारण रेकार्ड करे دی‌به‌دین دی‌به‌دین [گاهشماری]
 • उच्चारण रेकार्ड करे دی‌به‌مهر دی‌به‌مهر [گاهشماری]
 • उच्चारण रेकार्ड करे دی‌به‌آذر دی‌به‌آذر [گاهشماری]