भाषा: तुर्की [Türkçe]

वापस तुर्की

 • gözde उच्चारण gözde
 • Menemen उच्चारण Menemen
 • Cenk उच्चारण Cenk
 • Efes उच्चारण Efes
 • uber उच्चारण uber
 • ilkbahar उच्चारण ilkbahar
 • tarantula उच्चारण tarantula
 • Rus उच्चारण Rus
 • alp उच्चारण alp
 • zarafet उच्चारण zarafet
 • 1984 उच्चारण 1984
 • Avize उच्चारण Avize
 • it उच्चारण it
 • dragon उच्चारण dragon
 • abi उच्चारण abi
 • arkadaş उच्चारण arkadaş
 • Kabus उच्चारण Kabus
 • oyuncu उच्चारण oyuncu
 • kapı उच्चारण kapı
 • İyiyim. Teşekkür ederim. उच्चारण İyiyim. Teşekkür ederim.
 • yo उच्चारण yo
 • bordo उच्चारण bordo
 • Aslı उच्चारण Aslı
 • 2019 उच्चारण 2019
 • Kira उच्चारण Kira
 • İdil Biret उच्चारण İdil Biret
 • Japonya उच्चारण Japonya
 • sokak उच्चारण sokak
 • cemre उच्चारण cemre
 • hoşgeldiniz उच्चारण hoşgeldiniz
 • savaş उच्चारण savaş
 • Kazan उच्चारण Kazan
 • dar उच्चारण dar
 • cihat उच्चारण cihat
 • Asker उच्चारण Asker
 • şafak उच्चारण şafak
 • bayram उच्चारण bayram
 • 19 उच्चारण 19
 • biber उच्चारण biber
 • koala उच्चारण koala
 • M उच्चारण M
 • seni özledim उच्चारण seni özledim
 • yakamoz उच्चारण yakamoz
 • Adnan उच्चारण Adnan
 • iguana उच्चारण iguana
 • gem उच्चारण gem
 • table उच्चारण table
 • pis उच्चारण pis
 • Şükrü Saracoğlu उच्चारण Şükrü Saracoğlu
 • 70 उच्चारण 70
 • Ocak उच्चारण Ocak
 • sadece उच्चारण sadece
 • Girona उच्चारण Girona
 • ant उच्चारण ant
 • Erol उच्चारण Erol
 • çağlayan उच्चारण çağlayan
 • Yemen उच्चारण Yemen
 • kulak उच्चारण kulak
 • açelya उच्चारण açelya
 • restoran उच्चारण restoran
 • Ince उच्चारण Ince
 • er उच्चारण er
 • armağan उच्चारण armağan
 • 11 उच्चारण 11
 • pareo उच्चारण pareo
 • çiğköfte उच्चारण çiğköfte
 • Muhammed Mustafa(s.a.v) उच्चारण Muhammed Mustafa(s.a.v)
 • oda उच्चारण oda
 • 36 उच्चारण 36
 • bahar उच्चारण bahar
 • ayak उच्चारण ayak
 • Çalıkuşu उच्चारण Çalıkuşu
 • zehra उच्चारण zehra
 • emel उच्चारण emel
 • burak उच्चारण burak
 • reis उच्चारण reis
 • alem उच्चारण alem
 • tas उच्चारण tas
 • gideceğim उच्चारण gideceğim
 • Ülker उच्चारण Ülker
 • teşekkür उच्चारण teşekkür
 • Meriç उच्चारण Meriç
 • İmamoğlu उच्चारण İmamoğlu
 • Linux उच्चारण Linux
 • bonbon उच्चारण bonbon
 • patates उच्चारण patates
 • Enes उच्चारण Enes
 • durum उच्चारण durum
 • İlayda उच्चारण İlayda
 • talha उच्चारण talha