भाषा: तुर्की [Türkçe]

वापस तुर्की

 • Rus उच्चारण Rus
 • İyi şanslar उच्चारण İyi şanslar
 • ilkbahar उच्चारण ilkbahar
 • Efes उच्चारण Efes
 • 43 उच्चारण 43
 • haram उच्चारण haram
 • uber उच्चारण uber
 • katana उच्चारण katana
 • uçak उच्चारण uçak
 • H2O उच्चारण H2O
 • Łódź उच्चारण Łódź
 • da उच्चारण da
 • gözde उच्चारण gözde
 • dragon उच्चारण dragon
 • kâğıt उच्चारण kâğıt
 • Menemen उच्चारण Menemen
 • az उच्चारण az
 • siyasal उच्चारण siyasal
 • tarantula उच्चारण tarantula
 • hat उच्चारण hat
 • Mehmet Ali Ağca उच्चारण Mehmet Ali Ağca
 • çikolatalı sufle उच्चारण çikolatalı sufle
 • Lego उच्चारण Lego
 • Platon उच्चारण Platon
 • Tokyo उच्चारण Tokyo
 • cemre उच्चारण cemre
 • kuş उच्चारण kuş
 • 1999 उच्चारण 1999
 • zehra उच्चारण zehra
 • lavabo उच्चारण lavabo
 • zafer उच्चारण zafer
 • espresso उच्चारण espresso
 • sokak उच्चारण sokak
 • ant उच्चारण ant
 • 2019 उच्चारण 2019
 • baca उच्चारण baca
 • seni özledim उच्चारण seni özledim
 • Cenk उच्चारण Cenk
 • M उच्चारण M
 • Yemen उच्चारण Yemen
 • bordo उच्चारण bordo
 • Selim उच्चारण Selim
 • İyiyim. Teşekkür ederim. उच्चारण İyiyim. Teşekkür ederim.
 • Aslı उच्चारण Aslı
 • zarafet उच्चारण zarafet
 • cihat उच्चारण cihat
 • parka उच्चारण parka
 • Kira उच्चारण Kira
 • abi उच्चारण abi
 • sadece उच्चारण sadece
 • hoşgeldiniz उच्चारण hoşgeldiniz
 • 1984 उच्चारण 1984
 • Ocak उच्चारण Ocak
 • savaş उच्चारण savaş
 • İdil Biret उच्चारण İdil Biret
 • kemer उच्चारण kemer
 • Asker उच्चारण Asker
 • Jaguar उच्चारण Jaguar
 • 19 उच्चारण 19
 • dar उच्चारण dar
 • pareo उच्चारण pareo
 • kapı उच्चारण kapı
 • Erol उच्चारण Erol
 • Amir उच्चारण Amir
 • arkadaş उच्चारण arkadaş
 • Tekirdağ उच्चारण Tekirdağ
 • bayram उच्चारण bayram
 • bahar उच्चारण bahar
 • açelya उच्चारण açelya
 • armağan उच्चारण armağan
 • şafak उच्चारण şafak
 • tas उच्चारण tas
 • oda उच्चारण oda
 • Linux उच्चारण Linux
 • çağlayan उच्चारण çağlayan
 • çiğköfte उच्चारण çiğköfte
 • pis उच्चारण pis
 • it उच्चारण it
 • yakamoz उच्चारण yakamoz
 • Kazan उच्चारण Kazan
 • 70 उच्चारण 70
 • restoran उच्चारण restoran
 • Kabus उच्चारण Kabus
 • gem उच्चारण gem
 • table उच्चारण table
 • İlayda उच्चारण İlayda
 • kulak उच्चारण kulak
 • burak उच्चारण burak
 • Nusret Gökçe उच्चारण Nusret Gökçe
 • Japonya उच्चारण Japonya