भाषा: तुर्की [Türkçe]

वापस तुर्की

 • cesur उच्चारण cesur
 • El Salvador उच्चारण El Salvador
 • Kazan उच्चारण Kazan
 • gem उच्चारण gem
 • Nusret Gökçe उच्चारण Nusret Gökçe
 • dahi उच्चारण dahi
 • kendi kendine उच्चारण kendi kendine
 • Muhammed Mustafa(s.a.v) उच्चारण Muhammed Mustafa(s.a.v)
 • emin उच्चारण emin
 • biber उच्चारण biber
 • Japonya उच्चारण Japonya
 • Ülker उच्चारण Ülker
 • Kabus उच्चारण Kabus
 • Enes उच्चारण Enes
 • teşekkür उच्चारण teşekkür
 • Erika उच्चारण Erika
 • hem उच्चारण hem
 • kore उच्चारण kore
 • Hakan उच्चारण Hakan
 • bonbon उच्चारण bonbon
 • emel उच्चारण emel
 • ISA उच्चारण ISA
 • Şükrü Saracoğlu उच्चारण Şükrü Saracoğlu
 • Aristoteles उच्चारण Aristoteles
 • 200 उच्चारण 200
 • Zagreb उच्चारण Zagreb
 • yirmi उच्चारण yirmi
 • gece उच्चारण gece
 • dokuz उच्चारण dokuz
 • kas उच्चारण kas
 • gideceğim उच्चारण gideceğim
 • talha उच्चारण talha
 • Barbados उच्चारण Barbados
 • koala उच्चारण koala
 • Emre Belözoğlu उच्चारण Emre Belözoğlu
 • rüzgâr उच्चारण rüzgâr
 • funda उच्चारण funda
 • hakim उच्चारण hakim
 • Levent उच्चारण Levent
 • kolay gelsin उच्चारण kolay gelsin
 • melek उच्चारण melek
 • Iris उच्चारण Iris
 • Dana उच्चारण Dana
 • 6 उच्चारण 6
 • gaza उच्चारण gaza
 • Üzgünüm! उच्चारण Üzgünüm!
 • Nisan उच्चारण Nisan
 • geçmiş olsun उच्चारण geçmiş olsun
 • iguana उच्चारण iguana
 • canan उच्चारण canan
 • galata उच्चारण galata
 • Mahmut उच्चारण Mahmut
 • patates उच्चारण patates
 • çakır उच्चारण çakır
 • gelmek उच्चारण gelmek
 • boğaz उच्चारण boğaz
 • boy उच्चारण boy
 • gamze उच्चारण gamze
 • çağlar उच्चारण çağlar
 • Çalıkuşu उच्चारण Çalıkuşu
 • telif उच्चारण telif
 • Meriç उच्चारण Meriç
 • bej उच्चारण bej
 • Aya उच्चारण Aya
 • reis उच्चारण reis
 • cam उच्चारण cam
 • perde उच्चारण perde
 • kardeş उच्चारण kardeş
 • Tür उच्चारण Tür
 • soner उच्चारण soner
 • poğaça उच्चारण poğaça
 • lokanta उच्चारण lokanta
 • kare उच्चारण kare
 • lila उच्चारण lila
 • Aralık उच्चारण Aralık
 • Cansel उच्चारण Cansel
 • Alper उच्चारण Alper
 • köpek उच्चारण köpek
 • Serdar उच्चारण Serdar
 • Daim उच्चारण Daim
 • Nepal उच्चारण Nepal
 • sanatçı उच्चारण sanatçı
 • Manuel उच्चारण Manuel
 • dun उच्चारण dun
 • İtalya उच्चारण İtalya
 • 14 उच्चारण 14
 • kilometre उच्चारण kilometre
 • Lise उच्चारण Lise
 • cep उच्चारण cep
 • Berna उच्चारण Berna