भाषा: तुर्की [Türkçe]

वापस तुर्की

 • ISA उच्चारण ISA
 • it उच्चारण it
 • melis उच्चारण melis
 • Uruguay उच्चारण Uruguay
 • zehra उच्चारण zehra
 • hava उच्चारण hava
 • alt उच्चारण alt
 • 70 उच्चारण 70
 • emel उच्चारण emel
 • cihat उच्चारण cihat
 • Yusuf उच्चारण Yusuf
 • fil उच्चारण fil
 • melek उच्चारण melek
 • geçmiş olsun उच्चारण geçmiş olsun
 • Çanakkale उच्चारण Çanakkale
 • cep उच्चारण cep
 • Melisa उच्चारण Melisa
 • Göztepe उच्चारण Göztepe
 • sis उच्चारण sis
 • çiğköfte उच्चारण çiğköfte
 • kuş उच्चारण kuş
 • Belarus उच्चारण Belarus
 • Erzurum उच्चारण Erzurum
 • kayak उच्चारण kayak
 • Nerelisin? उच्चारण Nerelisin?
 • Ferzan Özpetek उच्चारण Ferzan Özpetek
 • talk उच्चारण talk
 • kulak उच्चारण kulak
 • arzu उच्चारण arzu
 • şafak उच्चारण şafak
 • pipi उच्चारण pipi
 • kerem उच्चारण kerem
 • cam उच्चारण cam
 • kemer उच्चारण kemer
 • Serdar उच्चारण Serdar
 • kız उच्चारण kız
 • Internet उच्चारण Internet
 • üzüm उच्चारण üzüm
 • kakao उच्चारण kakao
 • Ülker उच्चारण Ülker
 • Kulağına tanıdık geldi mi? उच्चारण Kulağına tanıdık geldi mi?
 • bitanem उच्चारण bitanem
 • sanatçı उच्चारण sanatçı
 • Hoş bulduk उच्चारण Hoş bulduk
 • Dana उच्चारण Dana
 • dokuz उच्चारण dokuz
 • hakim उच्चारण hakim
 • Lego उच्चारण Lego
 • açelya उच्चारण açelya
 • Mehmet Ali Ağca उच्चारण Mehmet Ali Ağca
 • Zagreb उच्चारण Zagreb
 • Kazan उच्चारण Kazan
 • Ince उच्चारण Ince
 • Aslı उच्चारण Aslı
 • sanat उच्चारण sanat
 • 1999 उच्चारण 1999
 • dragon उच्चारण dragon
 • Ayna उच्चारण Ayna
 • ye उच्चारण ye
 • Uçhisar उच्चारण Uçhisar
 • reis उच्चारण reis
 • abi उच्चारण abi
 • 18 उच्चारण 18
 • sıcak उच्चारण sıcak
 • Amir उच्चारण Amir
 • Enes Kanter उच्चारण Enes Kanter
 • koton उच्चारण koton
 • Noel उच्चारण Noel
 • boğaz उच्चारण boğaz
 • Enes उच्चारण Enes
 • Batman उच्चारण Batman
 • 15 उच्चारण 15
 • H2O उच्चारण H2O
 • telif उच्चारण telif
 • pantolon उच्चारण pantolon
 • tuz उच्चारण tuz
 • oda उच्चारण oda
 • Muharrem İnce उच्चारण Muharrem İnce
 • Samuel उच्चारण Samuel
 • beni उच्चारण beni
 • alfabe उच्चारण alfabe
 • aşçı उच्चारण aşçı
 • piç उच्चारण piç
 • Asker उच्चारण Asker
 • gem उच्चारण gem
 • Abdullah उच्चारण Abdullah
 • Ercan उच्चारण Ercan
 • İyi şanslar उच्चारण İyi şanslar
 • armağan उच्चारण armağan
 • zafer उच्चारण zafer