भाषा: तुर्की [Türkçe]

वापस तुर्की

 • merhaba उच्चारण merhaba
 • İstanbul उच्चारण İstanbul
 • Ankara उच्चारण Ankara
 • BMW उच्चारण BMW
 • Mustafa Kemal Atatürk उच्चारण Mustafa Kemal Atatürk
 • Anne उच्चारण Anne
 • Recep Tayyip Erdoğan उच्चारण Recep Tayyip Erdoğan
 • teşekkürler उच्चारण teşekkürler
 • baklava उच्चारण baklava
 • lahmacun उच्चारण lahmacun
 • Türkiye उच्चारण Türkiye
 • günaydın उच्चारण günaydın
 • Beşiktaş उच्चारण Beşiktaş
 • Samsung उच्चारण Samsung
 • Teşekkür Ederim उच्चारण Teşekkür Ederim
 • hayır उच्चारण hayır
 • Fenerbahçe उच्चारण Fenerbahçe
 • IKEA उच्चारण IKEA
 • a उच्चारण a
 • ALLAH उच्चारण ALLAH
 • Emre उच्चारण Emre
 • börek उच्चारण börek
 • Hacettepe Üniversitesi उच्चारण Hacettepe Üniversitesi
 • YouTube उच्चारण YouTube
 • pardon उच्चारण pardon
 • nasılsın उच्चारण nasılsın
 • can उच्चारण can
 • değil उच्चारण değil
 • su उच्चारण su
 • Görüşürüz! उच्चारण Görüşürüz!
 • lütfen उच्चारण lütfen
 • penis उच्चारण penis
 • ö उच्चारण ö
 • bir उच्चारण bir
 • Izmir उच्चारण Izmir
 • Türkçe उच्चारण Türkçe
 • kağıt उच्चारण kağıt
 • r उच्चारण r
 • Galatasaray उच्चारण Galatasaray
 • güzel उच्चारण güzel
 • Paraguay उच्चारण Paraguay
 • baba उच्चारण baba
 • euro उच्चारण euro
 • Hakan Çalhanoğlu उच्चारण Hakan Çalhanoğlu
 • on उच्चारण on
 • Adam उच्चारण Adam
 • yarın उच्चारण yarın
 • O उच्चारण O
 • döner उच्चारण döner
 • Ertuğrul उच्चारण Ertuğrul
 • ben उच्चारण ben
 • ceren उच्चारण ceren
 • ali उच्चारण ali
 • evet उच्चारण evet
 • aşkım उच्चारण aşkım
 • ü उच्चारण ü
 • Volkswagen उच्चारण Volkswagen
 • Gökçe उच्चारण Gökçe
 • her उच्चारण her
 • Amor उच्चारण Amor
 • Hoşça kal! उच्चारण Hoşça kal!
 • Günaydın! उच्चारण Günaydın!
 • Che Guevara उच्चारण Che Guevara
 • Emre Can उच्चारण Emre Can
 • aşk उच्चारण aşk
 • ç उच्चारण ç
 • uğur उच्चारण uğur
 • Beyoğlu उच्चारण Beyoğlu
 • Uludağ उच्चारण Uludağ
 • mehmet उच्चारण mehmet
 • gözleme उच्चारण gözleme
 • meme उच्चारण meme
 • Nuri Bilge Ceylan उच्चारण Nuri Bilge Ceylan
 • sure उच्चारण sure
 • canım उच्चारण canım
 • Louis Vuitton उच्चारण Louis Vuitton
 • pizza उच्चारण pizza
 • Göbekli Tepe उच्चारण Göbekli Tepe
 • Apple उच्चारण Apple
 • kahve उच्चारण kahve
 • C उच्चारण C
 • cuma उच्चारण cuma
 • iki उच्चारण iki
 • kebap उच्चारण kebap
 • gizem उच्चारण gizem
 • çiğdem उच्चारण çiğdem
 • i उच्चारण i
 • pasta उच्चारण pasta
 • pazartesi उच्चारण pazartesi
 • sen उच्चारण sen