भाषा: पलावी [A tekoi er a Belau]

वापस पलावी

  • charm उच्चारण
    charm
  • Ngerulmud उच्चारण
    Ngerulmud