கிறீஸ் பூதம் में तमिल का उच्चारण कैसे करें

शब्द: கிறீஸ் பூதம்

तिथि जब जोड़ा गया: 04/01/2013
में: cryptid, creature

கிறீஸ் பூதம் का उच्चारण अपूर्ण इस भाषा में:

Google अनुवादक के द्वारा हिन्दी अनुवाद:

கிறீஸ் பூதம் = ट्रोल तेल

शब्द सुधारे:

· भाषा जोड़े
· श्रेणियां जोड़े

शब्द को रिपोर्ट करें:

क्या इस शब्द के साथ कुछ गलत है?
कृपया इसे यहाँ रिपोर्ट करें.