उच्चारण शब्दकोश: लोम्बारड: nom de pais से संबंधित शब्द

भाषा: लोम्बारड [lmo] वापस लोम्बारड

श्रेणि: nom de pais उच्चारण nom de pais की सदस्यता लें