Iloko शब्दों के उच्चारण बाकी (agparbeng से Bagnoska तक)

भाषा: Iloko [Ilokano] वापस Iloko

606 शब्दों के उच्चारण बाकी. वापस Iloko [Ilokano]
 • उच्चारण रेकार्ड करे agparbengagparbeng [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • उच्चारण रेकार्ड करे mailaokmailaok [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • उच्चारण रेकार्ड करे dinengdengdinengdeng [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • उच्चारण रेकार्ड करे malutomaluto [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • उच्चारण रेकार्ड करे manenmanen [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • उच्चारण रेकार्ड करे IlokanaIlokana [ilokana, Iloco song, balasang]
 • उच्चारण रेकार्ड करे nadayagnadayag [ilokana, Iloco song, balasang]
 • उच्चारण रेकार्ड करे SabongkaSabongka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • उच्चारण रेकार्ड करे napusaksaknapusaksak [ilokana, Iloco song, balasang]
 • उच्चारण रेकार्ड करे LiwliwadakaLiwliwadaka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • उच्चारण रेकार्ड करे marigrigatmarigrigat [ilokana, Iloco song, balasang]
 • उच्चारण रेकार्ड करे LiwliwadaLiwliwada [ilokana, Iloco song, balasang]
 • उच्चारण रेकार्ड करे ragsakragsak [ilokana, Iloco song, balasang]
 • उच्चारण रेकार्ड करे ap-apalanap-apalan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • उच्चारण रेकार्ड करे KapatadamKapatadam [ilokana, Iloco song, balasang]
 • उच्चारण रेकार्ड करे balasangbalasang [ilokana, Iloco song, balasang]
 • उच्चारण रेकार्ड करे DayawmoDayawmo [ilokana, Iloco song, balasang]
 • उच्चारण रेकार्ड करे kapatgankapatgan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • उच्चारण रेकार्ड करे KupitKupit [ilokana, Iloco song, balasang]
 • उच्चारण रेकार्ड करे matulawanmatulawan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • उच्चारण रेकार्ड करे napintasnapintas [ilokana, Iloco song, balasang]
 • उच्चारण रेकार्ड करे TaengTaeng [ilokana, Iloco song, balasang]
 • उच्चारण रेकार्ड करे singpetsingpet [ilokana, Iloco song, balasang]
 • उच्चारण रेकार्ड करे agrukbabdaagrukbabda [ilokana, Iloco song, balasang]
 • उच्चारण रेकार्ड करे SingpetmoSingpetmo [ilokana, Iloco song, balasang]
 • उच्चारण रेकार्ड करे pagraemanpagraeman [ilokana, Iloco song, balasang]
 • उच्चारण रेकार्ड करे PagdayawandakaPagdayawandaka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • उच्चारण रेकार्ड करे IlokanakaIlokanaka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • उच्चारण रेकार्ड करे patiennakpatiennak [ilokana, Iloco song, balasang]
 • उच्चारण रेकार्ड करे BagnoskaBagnoska [ilokana, Iloco song, balasang]