फिनिश उच्चारण गाइड - Forvo

भाषा: फिनिश [Suomi] फिनिश के उच्चारण की सदस्यता ले

  • बोलने वालों की संख्या: 5.000.000
  • Forvo में बोलने वालों की संख्या: 1.215
  • पढ़ें गए शब्द: 51.598
  • उच्चारण अभी भी बाकी है: 9.469
फिनिश

छायाचित्र सौजन्य Letcombe