फिनिश उच्चारण गाइड - Forvo

भाषा: फिनिश [Suomi] फिनिश के उच्चारण की सदस्यता ले

  • बोलने वालों की संख्या: 5.000.000
  • Forvo में बोलने वालों की संख्या: 1.196
  • पढ़ें गए शब्द: 50.582
  • उच्चारण अभी भी बाकी है: 10.028
फिनिश

छायाचित्र सौजन्य Letcombe